You are currently viewing Beteendelabbet
Beteendelabbet

Beteendelabbet

Den 3-10 juli arrangeras årets upplaga av Almedalsveckan i Visby – och där kommer för första gången Beteendelabbet att finnas på plats. Företaget, som startade i fjol, håller till i Stockholm – och har bland annat Linköpings kommun som en uppdragsgivare.
Beteendelabbet är en del av projektet Hållbara kvarteren i Lambohov, där de bland annat har hjälpt till inom två områden:

  • Att resa mer kollektivt och klimatsmart.
  • Att minska energianvändningen i hushållen.

– Vi arbetar bland annat med så kallad nudging – ett sätt att göra det enklare att ta mer klimatsmarta och hälsosamma beslut, utan att använda morot eller piska, berättar vd:n Ida Lemoine.

När Beteendelabbet arbetar med beteendeförändring nämner de fyra viktiga verktyg.
1. Göra det enkelt – att ur ett hälsosamt perspektiv exempelvis placera frukt i ögonhöjd och göra det mer lättillgängligt.
2. Göra det attraktivt – exempelvis ha ett roligt ljud när man öppnar locket till källsorteringen.
3. Göra det socialt – att trigga sociala normer. Folk vill ofta göra som alla andra. Om man exempelvis ser hur ens energianvändning ligger till i jämförelse med sin grannes så kan detta trigga en till att minska sin användning eftersom man ogärna vill vara sämre än sin granne.
4. Göra det tidsbestämt – flytta konsekvenserna av handlandet närmare i tiden och gör dem mer personliga. Exempelvis ligger klimathotet långt bort från oss individer, därför kan det vara bättre att trycka på att man kan spara både tid och pengar om man tar det hållbara valet så som bussen i stället för bilen.

– Vi jobbar med experimentella metoder i labbet där vi mäter faktiska beteenden snarare än attityder till ens beteende. Eftersom beteenden är kontextberoende och vi inte alltid kan förutspå dem är det viktigt att mäta och utvärdera den faktiska beteendeförändringen av en åtgärd, gärna via fältexperiment där beteendet sker i sin naturliga miljö, säger Ida.

Ett av projekten i Lambohov var att dela ut 500 busskort laddade med reskassor.
– Hälften fick incitamentet att tänka på en enklare vardag, att spara tid och pengar på att ta bussen i stället för bilen. Den andra halvan skulle i stället tänka på att det är mer klimatsmart och bättre för den framtida miljön att ta bussen.
Ida fortsätter:
– De preliminära resultaten visar att den förstnämnda gruppen – med mer personliga vinster i närtiden – reste mer med bussen. Det kan vara svårt för oss människor att relatera till saker som händer om 50 år när det gäller miljön och är mycket lättare att motivera oss för sådant som påverkar oss i dag. Det gäller att hitta de bästa sätten att förändra våra beteenden för att bli klimatsmarta.
Beteendelabbet har både kommuner och bostadsbolag runtom i landet som uppdragsgivare.

Hur bra är vi svenskar på nudging?
– Det börjar komma fram allt fler projekt liknande dessa så vi är helt klart på frammarsch. Detta är ett forskningsfält där vi även tar insikter från vad vetenskapen säger. Vi samarbetar i dag med Linköpings universitet och drivs av att komplettera deras forskning med spännande data från våra studier, säger Ida och tillägger:
– Tittar man internationellt ligger länder som USA, Storbritannien och Australien långt fram på regeringsnivå där man använder sig av beteendevetenskapliga insikter för att förändra beteenden och öka samhällsnytta.

Vad kan man göra för att få oss svenskar att tänka ännu mer på hur vi agerar?
– Vi brukar säga att man inte ska lägga för mycket ansvar på de enskilda individerna. Det gäller att skapa bra förutsättningar för att källsortera, enklare att ta bussen eller cykeln och bli bättre på att använda befintliga resurser – som att återanvända kläder eller låna grannens slagborr i stället för att köpa en egen. Människan är i behov av hjälp för att kunna gå från vilja till handling och då underlättar det förstås mycket om sättet är enkelt. Det får inte ta en massa extra tid eller kosta en massa extra pengar – utan helst tvärtom.
Beteendelabbet ska föreläsa den 4 juli mellan 11.00 och 11.45 i Almedalen under namnet ”Så knuffas vi in i goda gröna vanor”.

Ida kommer att vara företagets representant i talarstolen (har även med sig Linda Lindström dit) – och på deras seminarium tillsammans med Region Östergötland talar även Niclas Alsö (projektledare från Linköpings kommun för Hållbara kvarteren i Lambohov), Klas Gustafsson (vice vd för Tekniska verken), Åsa Sandberg (vd för Nudging Sweden) och Elias Aguirre (S) (kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Linköpings kommun).
– Vi kommer att berätta om projekten vi arbetar med och hur man kan göra lätt att göra det rätt. Exempelvis hur man kan göra klimatsmarta val kring energianvändningen i hushållen. Fokus ligger på nudging – att hjälpa människor till goda och gröna vanor.

Hur är känslorna inför dragningen?
– Väldigt spännande och roligt. Kul att Linköpings kommun är nöjda och ville ha med oss dit. Det här området är något som kommer att bli större och större, vi tycker att det är fantastiskt att få vara med och bidra på den resan, säger Ida Lemoine.

 

TEXT: Joakim Löwing

FOTO: Martin Kjellberg

Tidigare publicerat i Affärsstaden 6 – 2016