You are currently viewing Bara att köra på
Cavok District är ett nytt och unikt område med fantastisk potential, säger Sofia Lilja. Foto: Björn Lisinski

Bara att köra på

Cavok District kom till för att möjliggöra synergier av all den spetskompetens som finns inom flyg, rymd och avancerade material i Östergötland.
På en yta av 320 000 kvadratmeter kan i framtiden uppåt 20 000 människor arbeta.

Linköpings kommun är i full gång att bygga upp infrastrukturen – och vill bidra till att skapa goda förutsättningar för den levande innovationsmiljön tillsammans med Sankt Kors.
Det är svårt att hitta en mer passande plats att bygga upp en företagsmiljö som fokuserar på verksamheter inom rymd, flyg och avancerade material – än på kort gångavstånd från landningsbanan på en flygplats.
Dessutom omfattar det strategiskt utvalda läget också närhet till Saab, E4:an, järnvägen och Linköping city. Att staden har ett så starkt universitet bidrar också till attraktiviteten och det är heller inte långt till hamnen i Norrköping.
-Cavok District är ett nytt och unikt område med fantastisk potential. För Linköpings kommun är det väldigt viktigt att skapa fler möjligheter för den högteknologiska industrin att utvecklas ytterligare. Vi är med och utvecklar området tillsammans med Sankt Kors, berättar exploateringsingenjören och projektledaren Sofia Lilja.

Ytterligare ett specialcenter i Linköping med andra ord?
-Ja, men det konkurrerar inte med de andra – som Vreta Kluster, Linköpings Science Park och Ebbepark – utan snarare kompletterar och bidrar till att skapa ett större innovationsekosystem.

Vad finns för förhoppningar om området?
-Med företag inom framför allt flyg, rymd och avancerade material samlade på samma plats finns stora möjligheter till synergier. Det blir en stor mix av spetskompetens och en levande innovationsmiljö med god chans att öka konkurrenskraften ännu mer – både nationellt och internationellt. Och läget kunde knappast ha varit bättre.

Finns det någon förebild i världen som ni har tittat på?
-Visst har vi hittat inspiration från områden både i Sverige och i andra länder, men samtidigt vill vi skapa något nytt och unikt som sticker ut.

Hur ser framtiden ut?
-Väldigt ljus. Det har redan flyttat in ett antal företag och på sikt kommer det att finnas plats för uppemot 20 000 personer att arbeta på området.

Linköpings kommun bygger infrastrukturen – vad finns för planer där?
-Att området ska knytas ihop allt mer med huvudvägnätet – bort mot bland annat Torvinge industriområde och österut mot väg 35. Det ska bli ännu mer hopflätat med övriga områden i Linköping – och kommer att närma sig city ännu mer eftersom de centrala delarna av staden växer åt vårt håll.

Hur ser infrastrukturen ut på Cavok District?
-Det blir en stor väg igenom området med gång- och cykelbana åt vardera håll, en cykeltunnel och trädplanteringar. Med så många arbetande människor kommer det ju även att bli bussförbindelser och elhyrcyklar så småningom.

Finns det någon drömhyresgäst?
-Nej, jag kan inte säga något specifikt företag – vi vill få till en så bra mix som möjligt som ger goda möjligheter till samarbete och utveckling. Med alla samlade så nära varandra kommer det garanterat att hända saker.

Hur stor roll spelar närheten till Linköpings Universitet?
-Den är väldigt betydelsefull, det är ju där mycket av spetskompetensen föds som lett till många avknoppade och framgångsrika företag i regionen. Just avancerade material är ju ett av regionens strategiska styrkeområden. Här finns enorma möjligheter där akademi, näringsliv, kommun och region samarbetar. För det är ju precis som namnet Cavok betyder – att det är klart väder och en god sikt. Bara att köra på med andra ord, säger Sofia Lilja.

Det här är Cavok District

  • I anknytning till Linköping City Airport växer en ny företagsmiljö fram – ett område för verksamheter inom bland annat flyg, rymd och avancerade material.
  • Uttrycket Cavok (uttalas Kav:Okej) kommer från flygspråket. Det betyder klart väder, god sikt. Syftet är att inspirera aktörerna på området till att alltid köra full fart framåt och att namnet också blir ett mindset för området.
  • Ytan är cirka 320 000 kvadratmeter stor och kan ge plats för uppåt 20 000 anställda personer.
  • Platsen har ett strategiskt läge – framförallt för flyg- och rymdrelaterade organisationer, men även för företag i behov av en kreativ miljö med tillgång till forskning, testlabb, synergier och samarbetsmöjligheter. I detaljplanen finns även plats för utbildningslokaler.

 

Text: Joakim Löwing
Foto: Björn Lisinski