You are currently viewing Aurora 17 – Övningarnas övning
Några soldater I väntan på trupptransport med HKP16 Black Hawk under övning Dropping Pegasus. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

Aurora 17 – Övningarnas övning

Riksdagen har klart och tydligt sagt att det är dags att stärka det Svenska försvaret. Därför kommer man att genomföra försvarsmaktsövningen Aurora 17.

Övningen kommer involvera samtliga stridskrafter i Sverige och på så vis öka den gemensamma förmågan och samarbetet när det gäller att möta ett angrepp mot Sverige.
Det ger också en tydlig signal om att Sverige är beredda att försvara sig.

Var ska då denna övning genomföras? kommer man hålla till i Östergötland?
Övningen kommer genomföras både i luften, på marken och till sjöss. De största övningsområdena kommer att vara i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg.

Det är stor sannolikhet att du kommer märka av övningen på olika sätt; Kanske är det mest transporterna. Både personal och materiel, till exempel stridsfordon, kommer transporteras, så att de finns där de behövs. Transporterna sker både med flyg, fartyg, på landsväg och på våra järnvägar.

Vi har pratat med major Peter Hagsköld som tillhör helikopterflottiljen och där arbetar inom planeringsavdelningen. Han kommenterar om vi kommer märka något av övningen här i regionen.
– Vi är inte riktigt i centrum av övningen, utan den sker runt Stockholm och i Mälardalen. Men eftersom Malmen som flygbas deltar och enheter från Malmen kommer att både vara hemma och på andra flygbaser, så har vi givetvis en roll att spela i det här.  Sen innebär övningen att alla de här förbanden samlas uppe i Mälardalen, och det betyder ju att transporter kommer gå även genom vårt län. Det räknar vi med, även om detaljerna inte är klara.

– När det gäller marindelen och våra kuster så bedömer jag att det inte ska bli så stor påverkan. Eftersom det är september så finns det såklart fritidsbåtar vid kusten, och då kan det tänkas att man stöter på ett militärt förband som kör förbi. Så man kan väl säga att vi kommer synas och märkas mer än vi gjort på många år, men mycket mer än så är det inte.

Förutom deltagare från försvarsmakten så har ett 40-tal myndigheter planerat att delta. Dessutom är andra länder inbjudna att delta i Aurora 17.

Det utländska deltagande ska träna den svenska försvarsförmågan, mot en både större och mer kvalificerad motståndare. Det gör att vi inte behöver avsätta svenska förband för att spela motståndare.

Det kommer också övas på värdlandsstöd, som innebär att vi övar på att både kunna ge och ta emot militärt stöd, på bästa sätt. Till exempel kan det innebära att Försvarsmakten tar emot militära förband från andra nationer och stödjer dessa med exempelvis skydd, bevakning och logistik och det är sådant som kommer att övas med de internationella förbanden under Aurora 17.

Eftersom det är flygtema i det här numret så ber vi Major Peter Hagsköld att kommentera flyget och störningar.
– Det är ju alltid en risk för flygbuller och störningar. Men när det gäller det riktigt bullriga stridsflyget så har vi försökt att lägga det övningsområdet, dels högt upp, men sen utåt kusten i Östergötland, ner genom Småland, Kronoberg, ner till Blekinge. Sen hela vägen ut och runt Gotland. Så i huvudsak flyger vi stridsflyg över östersjön. Men mina egna arbetskamrater på helikopterflottiljen kommer ju flyga överallt hela tiden, och helikoptrar är ju av nödvändighet lågflygande och väldigt överraskande, och vi kommer dessvärre säkerligen störa en del människor, trots att vi försöker informera i god tid. Vi har och kommer ha en störningslinje som man kan ringa. Men vi hoppas att informationen ska ha gått ut så mycket att folk är beredda och kanske till och med lite nyfikna, avslutar Major Peter Hagsköld.

[title size=”3″ start=”yes”]FAKTA AURORA 17[/title]

Försvarsmaktsövningen Aurora 17 bygger ett starkare försvar och ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige.

Övningsperiod: under vecka 37-39 i september.

Övningsområde: i hela Sverige men främst i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg.

Deltagare: Fler än 19 000 ur Försvarsmakten samt ett 40-tal myndigheter och förband från Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Litauen, Norge och USA.

[title stop=”yes”][/title]

TEXT: Björn Lisinski

FOTO: Lasse Jansson/Försvarsmakten

Tidigare publicerat i Affärsstaden 7 – 2017