Att bygga hus handlar om att möjliggöra möten
Bostäder, handel och kontor; alla delar behövs för att en stadsdel ska utvecklas, menar Jonas Thyrsson, chef för fastighetsutveckling på Lundbergs. Foto: Mirjam Lindahl

Att bygga hus handlar om att möjliggöra möten

– Mitt och mina kollegors jobb handlar naturligtvis till viss del om nyproduktion och ombyggnad, men kanske mest om förvaltning av befintliga byggnader, att ta hand om och vårda det bestånd vi har, samt vara ett allmänt stöd för de andra funktionerna i företaget, berättar han.

Lundbergs har sin bas och sitt huvudkontor i Norrköping men är verksamma i hela Mellansverige. Från Stockholm, Eskilstuna, Örebro och Karlstad i norr via Södertälje Norrköping, Linköping och Jönköping till Göteborg. Man har tre kärnverksamheter; bostäder, handel och kontor. Något som är ganska unikt i fastighetsbranschen idag, då många bolag specialiserar sig på en, kanske två av dessa delar.
– Men vi bygger inte bara hus, säger han. Vi bygger och utvecklar städer. Där människor trivs och vill bo och arbeta. Alla tre delar i vår verksamhet behövs för att bygga en attraktiv och välmående stad och det känns bra att kunna ha en helhetssyn och en större tanke genom projekten.

Han talar om kundnyttan, som blivit en ny central del av fastighetsbranschens utmaningar.
– Det har, de senaste tio åren skett en förflyttning i tanken kring verksamheten. Att bygga hus handlar idag inte enbart om väggar och tak, de hårda värdena. Idag ligger fokus på upplevelsen, på trivsel och möjligheterna att skapa möten människor emellan. Och det gäller inte bara bostadsområden. Även kommersiella platser som köpcentrum inreds med lounger, caféer och naturliga mötesplatser. Kontorslokaler har också sina olika plaster för olika typen av möten.
Han skrattar lite och berättar att den här tanke­resan naturligtvis inte varit friktionsfri.
– Inom det här gebitet arbetar många ingenjörer och tekniker. Människor som gillar det realistiska, det som är mätbart och som kan ställas upp i tabeller och diagram. Men det har varit nyttigt för oss alla, att börja tänka utifrån ett tydligare kundfokus. Helt enkelt ställa oss frågan ”varför bygger vi det här huset?”

Under sina tio år på Lundbergs har Jonas varit engagerad i projekt inom bolagets alla grenar, och har insyn i de utmaningar som varje projekt möter.
– När det gäller kundanpassningar, som är något av det roligaste – och krångligaste – så är kommunikationen oerhört viktig, berättar han. Handlar det om att anpassa en kontorslokal till exempel, kan jobbet bestå i allt ifrån att snabbt byta mattor till att börja om helt från början och göra helt rent från betong. Ibland är det en förutsättning att verksamheten kan pågå som vanligt under tiden och mycket av vårt jobb måste kanske utföras nattetid. Gör man däremot renoveringar eller kanske stambyten i bostäder måste man ha en helt annan fingertoppskänsla då man faktisk jobbar i någons hem. Där passar det inte att vara på natten, skrattar han. Men i båda fall är tydlighet med korrekt och relevant information oerhört viktigt.

Lundbergs är idag med och utvecklar Norrköping med bland annat kvarteret Kvarnbacken och villaområdet Björkalund, och i Linköping tar man i dagarna första spadtaget till LINK Business Center som ska byggas där brandstationen tidigare låg. Båda städerna går en spännande framtid till mötes, med stor tillväxt och många möjligheter i Ostlänkens spår, tror Jonas och ser fram emot att fortsätta vara en stark och långsiktigt aktiv aktör på den privata fastighetsmarknaden i regionen.
– Att fortsätta utveckla städerna och göra klart känns väldigt viktigt. Vi märker att bostadsmarknaden har börjat mattas något. Nu gäller det för oss att stärka upp och vässa vår förvaltning, säger han.

Jonas tror på idén att integrera bostäder med kontor, butiker och andra typer av lokaler i stadsbilden för att skapa attraktiva och välmående städer, där människor rör sig och bidrar till aktivitet alla tider på dygnet. Där man bor och arbetar, äter och umgås. Där det är tryggt och trevligt att leva. Där man vill vara- helt enkelt.

 

TEXT: Mirjam Lindahl
FOTO: Mirjam Lindahl