Arbetet för miljö och hållbarhet är av högsta vikt
Hållbarhetsstrategen Åsa Lyckström. Foto: Maja Kruegle

Arbetet för miljö och hållbarhet är av högsta vikt

Östergötland har satt som mål att utsläppen av växthusgaser i länet ska vara 85 procent lägre år 2045 jämfört med 1990.
Siemens bidrar genom att bygga ett komplett energisystem utan växthusgasutsläpp vid sin gasturbinverkstad i Finspång – ett nytt projekt som finansieras via Energimyndigheten och programmet ERA-Net Smart Energy System.

Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång byter i dagarna namn till Siemens Energy AB.
Men fokus på verksamheten är densamma som innan – det vill säga utveckling, tillverkning och service av gasturbiner, inklusive service av ångturbiner och värmepumpar till jordens alla hörn.
-90 procent av vår tillverkning exporteras till länder utanför EU, vilket innebär att vi står för två procent för Sveriges totala export utanför EU, berättar hållbarhetsstrategen Åsa Lyckström.

De senaste åren har det framför allt varit till länder i Asien och Sydamerika.
-För tillfället har vi vår största marknad i Thailand, men det är även en hel del till exempelvis Kina, Bolivia, Chile och Argentina, säger Åsa.
För Siemens är arbetet för miljö och hållbarhet av högsta vikt och de vill inspirera andra att följa efter, både inom sitt eget företag och genom de produkter de levererar.

Företaget vill bidra aktivt till Östergötlands mål att utsläppen av växthusgaser i länet ska vara 85 procent lägre år 2045 jämfört mot 1990, men man vill också påverka resten av världen.
-Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen som hör till driver stora förändringar inte minst inom energimarknaden. Alla, från industrier och städer, kommuner och hela länder ställer om sin energiproduktion. Nyligen tog även EU beslut om en ny ”grön giv”. Därför har vi tagit initiativ till projektet Zero Emisson Hydrogen Turbine Center (ZEHTC) där vi bygger en demonstrationsanläggning av ett komplett framtida energisystem utan växthusgasutsläpp vid vår gasturbinverkstad i Finspång.
Siemens är konsortieledare i samarbete med Länsstyrelsen i Östergötland, Finspångs kommun, Linde, Chalmers och Bologna Universitet. Projektet finansieras via Energimyndigheten och programmet ERA-Net Smart Energy System.

Ett viktigt syfte är att visa hur förnybar elproduktion, energilagring och gasturbiner kan samverka i ett framtida flexibelt och hållbart energisystem. Även forskning på optimering och styrning av komplexa energisystem är en del av projektet. En elektrolysör kommer installeras och den tillverkar vätgas från el. Vätgas kan sedan användas som bränsle till gasturbiner och man får ett cirkulärt system.
-Vi på Siemens jobbar för att vara koldioxidneutrala i vår egen produktion senast år 2030. Men framför allt vill vi gå i bräschen och utveckla gasturbiner så att våra kunder runtom i världen kan köra på så många olika gröna bränslen som möjligt, vilket är avgörande för att minska koldioxidutsläppen inte bara hos oss lokalt, utan globalt.

Det har blivit ett ökat fokus på hållbarhet i hela världen, vilket Siemens tycker är väldigt positivt. Företaget har jobbat med de här frågorna i många år och är en del av lösningen till det framtida hållbara energisystemet.
-En av de största globala utmaningarna vi har just nu är att minska koldioxidutsläppen. Tittar man på Agenda 2030 och mål nummer sju så säger det att vi ska arbeta för ”Hållbar energi för alla”. Samtidigt ser vi att världens folkmängd ökar och elbehovet ökar. Det kräver att världen agerar snabbt och inte låser in sig i enskilda lösningar. Det kommer inte finnas en lösning som passar alla, utan det kommer att krävas flexibla system och i det pusslet är vi en viktig del.

För att kunna ställa om hela energisystemet kommer det behövas samarbete mellan branschföretag, kunder, politiker och beslutsfattare.
-Det som är positivt är att vi ser ett stort intresse från våra kunder att ställa om till gröna bränslen som till exempel vätgas. Finessen med vätgas är att det inte blir några koldioxidutsläpp när man eldar den. Då känns det extra bra att våra gasturbiner är världsledande på att elda vätgas, i dagsläget kan vi elda en blandning av 60 procent vätgas i naturgasen och vi satsar på att komma till 100 procent, säger Åsa Lyckström.

Fakta Siemens

Startade: Turbintillverkningen startade i Finspång redan 1913 och blev en del i Siemenskoncernen 2003. Under våren byter företaget namn till Siemens Energy AB.
Produkt/bransch: Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång förser samhällen och industrier över hela världen med hållbara lösningar för en kostnadseffektiv produktion av elektricitet, ånga och värme. Det sker inte minst genom deras gasturbiner för kraftgenerering och drivning av kompressorer och pumpar. En omfattande serviceorganisation täcker alla levererade produkter och anläggningssystem.
Antal anställda: Totalt i Siemens är det ungefär 385 000. Cirka 3 000 arbetar i Finspång, med konsulter och inhyrd personal inräknat.
Omsättning: Cirka 87 miljarder kronor i Siemens-koncernen som helhet, varav ungefär tio miljarder kronor i Finspång.

 

 

TEXT: Joakim Löwing
FOTO: Maja Kruegle