You are currently viewing Änglar – finns de?
Martin Gyllix har tillsammans med Henrik Fältmars förverkligat idén att starta ett investerarkonsortium. Foto: Björn Lisinski

Änglar – finns de?

Ja, i vilket fall som helst existerar affärsänglar – nu även i Norrköping.
Norcopius är ett nystartat investerarkonsortium – med huvudinriktning att stötta potentiella startup-bolag med kapital och kompetens.
Martin Gyllix och Henrik Fältmars är två entreprenörer som tillsammans driver Creal Invest AB – med sex olika dotterbolag – sedan flera år.

I våras förverkligade de en annan gemensam idé – nämligen att starta ett investerarkonsortium i Norrköping.
-Vi hade pratat länge om att det saknas en aktör i Norrköping som jobbar mot en gemensam sak, att hjälpa egenföretagare och entreprenörer i huvudsak i vår egen stad – men också runtom i Östergötland och övriga landet, berättar Martin Gyllix – som är VD i Norcopius.
Intresset visade sig stort inom näringslivet – och de samlade ihop totalt 15 tunga entreprenörer och investerare under paraplyet Norcopius.

Gruppens entreprenörer har extraordinär bredd och kompetens inom detaljhandel, fastighet, industri, ekonomi, IT/telecom, service, bemanning, hotell, jordbruk, hälso- och sjukvård, samt bygg – med flera hundra års gemensam erfarenhet att erbjuda.
-Slår man ihop alla 15 medlemmarna är vi engagerade i företag som gemensamt omsätter över 100 miljarder kronor och sysselsätter drygt 30 000 personer.

Tillsammans har vi fler än 350 olika bolagsengagemang – så det finns mycket erfarenhet och kunskap.
Hur satte ni ihop gruppen?
-Några av namnen är partners i bolag som jag och Henrik arbetar med. Sedan har vi fokuserat på drivna och framgångsrika företagare som är bördiga härifrån och har ett stort Norrköpingshjärta. Fokus ligger ju i första hand på att stötta och få fart på näringslivet i Norrköping.

På vilket sätt arbetar ni?
-Arbetet i Norcopius sker vid sidan av våra ordinarie uppdrag. Jag ansvarar för gruppens kvartalsmöte där vi tittar på olika förfrågningar, lyssnar på bolag som live-pitchar, samt diskuterar med kommunen. Parallellt med detta för vi dialog med LEAD företagsinkubator och deltar på vissa investerarträffar, inleder Martin.

Han fortsätter:
-Sedan starten i våras har vi fått 100 förfrågningar och det är mestadels startups i behov av hjälp med både kapital och kompetens. Mellan våra möten får alla gruppmedlemmar ta del av förfrågningarna och själva bedöma om det är intressant för dem eller inte. Eftersom det är många yngre och oerfarna inom affärslivet som söker är de ofta i behov av mentorskap från erfarna entreprenörer och söker samtidigt kapital för att kunna förverkliga sina idéer.

Vissa av de som skickat förfrågningar bjuds in till Norcopius kvartalsmöte.
-De som skapat mest intresse hos oss får komma och pitcha sina idéer live för hela gruppen. Dessa ska helst vara verksamma i eller ha anknytning till Norrköping. Av de 100 förfrågningar vi fått så här långt är ungefär en fjärdedel från Norrköping eller övriga Östergötland.

På mötena deltar även Norrköpings kommun, hittills i form av näringslivsdirektören och stadsbyggnadsdirektören.
-Vi lyssnar på vad det finns för planer inom bland annat byggnationer och ser vad vi kan bistå med, berättar Martin.

Sticker Norcopius ut på något särskilt sätt?
-Ja, framför allt att vi är så breda – och att alla med en affärsidé kan höra av sig till oss, oavsett bransch. Annars är det vanligt att liknande investerarkonsortium är mer nischade mot en speciell bransch. Här i länet finns Linköpings Affärsänglar och de är också ganska breda vad gäller olika branscher. Där finns absolut ett
intresse från vår sida att samarbeta på något sätt.

Vilka är dina viktigaste tips till de som skickar in en förfrågan till er?
-Att ha en tydlig idé som backas upp av en genomarbetad affärsplan, strategi, marknadsplan, prognos, konkurrenssituation, tillväxtmöjligheter med mera – så att en investerare har rätt beslutsunderlag. Ett råd är att inte höra av sig för tidigt, då planerna bara är i sin linda. Det kommer in både jättespännande och väldigt annorlunda idéer – men vi går igenom alla förfrågningar på ett väldigt professionellt sätt.
-Generellt är det många startups som övervärderar sitt bolag. Kan du påvisa lönsamhet i bolaget så finns per automatik en substans att värdera. Men allt för ofta värderar entreprenören sin idé – som inte lanserats ännu – som om man redan gjorde miljonvinster. Då blir ingångsvärdena väldigt skeva och man får svårt att kapitalisera bolaget via equity.

Ett år enormt präglat av pandemin som detta har också inneburit att redan etablerade företag hört av sig till Norcopius med hopp om ekonomisk stöttning.
-Många har haft likviditetsproblem, men vi är ingen bank som lånar ut pengar – utan då handlar det om att någon av våra medlemmar är intresserad av att gå in med kapital och då bli delägare i företaget.

Vad kommer Norcopius att betyda för affärslivet i Norrköping?
-Vi hoppas och jobbar för att kunna hjälpa så många bolag som möjligt. Att vi blir en betydande kraft som ger förutsättningar att lyckas i näringslivet, säger Martin Gyllix.

Fakta Norcopius

Startade: Våren 2020 i Norrköping.
Antal medlemmar: 15 stycken i ett investerarkonsortium/medlemsorganisation.
Produkt/bransch: Är en partner för entreprenörer, startups, talanger och andra intressenter i behov av stöd. Deras mission är att stimulera tillväxt via riskkapital, kompetens och styrelsearbete – behovet avgör kombinationen.
Webbsida: www.norcopius.se

Text: Joakim Löwing
Foto: Björn Lisinski