Alta fastigheter – uppstickare med östgötarötter
Långsiktighet och hållbarhet är viktiga ledord i verksamheten, säger Erik Waldén och Alexander Grindestam. Foto:Mirjam Lindahl

Alta fastigheter – uppstickare med östgötarötter

– Linköping, Norrköping och Nyköping är alla regionstäder som växer och utvecklas, och där efterfrågan på lokaler är stor. Det är framför allt därför vi väljer att etablera oss här.

Erik Waldén och Alexander Grindestam, som tillsammans med Hampus Brodin, driver Alta Fastigheter möter upp vid byggarbetsplatsen på Torvingegatan. Här är man full färd med att färdigställa en industrifastighet om ungefär 4 200 kvadratmeter, som kommer att hyras ut till verksamheter för såväl lager och produktion som kontor.
– Det här är ett av de bästa lägena i området, och en av de sista obebyggda tomterna, berättar Erik och säger också att man förstås brinner lite extra för Östergötland och Linköping, då både han och Alexander är uppväxta här. Även Hampus har sommarminnen från trakten runt Nykil.
Alexander håller med och säger att det är klart att det känns bra att kunna vara med och bidra till staden som ligger dem varmt om hjärtat och där där deras familjer bor kvar, även om de själva flyttat.
– Jag tror att man får en annan typ av närhet till projekten och till hyresgästerna, vilket känns helt rätt och precis så som vi vill jobba, menar han.

De tre kompanjonerna träffades inom fastighetsbranschen i Stockholm där alla var verksamma på olika håll, och insåg snart att de inte bara delade samma vision och hade samma önskan om hur de skulle vilja jobba. Med sina olika personligheter och kompetenser kompletterade de också varandra perfekt i sina olika företagarroller.
– Ska man dela upp det lite snabbt är Hampus den som nosar upp affärerna, Erik hittar hyresgästerna och jag projektleder byggnationerna, berättar Alexander. Och vi har jäkligt roligt tillsammans och jobbar med det som vi verkligen vill. Det som vi brinner för och som vi tror på. Och det är fantastiskt!

Sedan starten för drygt ett år sedan har Alta Fastigheter förvärvat sex fastigheter, två i varje stad, där de utvecklar vad de själva kallar nästa generations lager- och logistikfastigheter i nära samarbete med hyresgästerna.
– Vårt sätt att arbeta är proaktivt, berättar Erik. Vi hör av oss till företag för att höra om planer inför framtiden, vilka önskemål och behov man har och hur vi skulle kunna hjälpa till. På så sätt kan hyresgästerna själva vara med och utforma lokalerna precis som de vill ha dem.
– Många efterfrågar en hög miljöprofil, vilket vi tycker är jättebra, säger Alexander. Vi bygger självklart energieffektivt och hi-tech, och vi är noga med både materialval och utförande. Vi installerar också solceller på alla våra fastigheters tak och tillhandahåller laddstolpar för elbilar. Det ska märkas att det är lokaler byggda på 2020-talet. Men vi tänker också framåt, och förbereder alla lokaler för att enkelt kunna ställa om och anpassa dem till andra hyresgäster eller andra verksamheter.

Långsiktighet och hållbarhet är viktiga aspekter, och det handlar inte minst om att skapa förtroende och goda relationer till hyresgästerna, ha en lokal närvaro och hålla hela tiden ligga med örat mot marken i kommunerna för att veta vad som är på gång.
– Inte minst har det varit viktigt under det här året, när många känt oro för framtiden och haft svårt att ta beslut om att ta steget till nya, kanske både större och dyrare lokaler. Att gå hand i hand och utveckla tillsammans så att kunderna får ut maximalt av sin satsning är hur vi vill jobba, säger Erik.
– Verksamhetsspecifika lokaler kan ju också bidra till ett mer yteffektivt arbete, vilket i sin tur kan innebära att det i slutändan inte blir dyrare trots allt, fyller Alexander i.

Även om fokus ligger på att bygga nytt, har man i Linköping valt att även köpa en befintlig industrifastighet där man helrenoverat och skapat moderna och ändamålsenliga utbildningslokaler. Här kommer också byggas en padelhall, ett gym och beredas plats för två restauranger. Verksamheter som kommer att gynna varandra av att finnas i samma lokaler.
– Vi ligger precis i slutförhandlingar med hyresgästerna, ler Erik lite hemlighetsfullt, men menar att det kommer att passa perfekt in i Tornby-områdets övriga utbud.

I framtiden tänker sig Erik, Alexander och Hampus att Alta Fastigheter har växt och tagit sig både något söder- och norrut längs E4:a-korridoren. Från Jönköping upp till Norra Stockholm och Uppsala.
– Alla våra fastigheter ligger inom 5 minuter från E4.an, vilket är viktigt för många näringsidkare idag. Vi tror på last mile logistics, att finnas nära knutpunkterna i städerna, och inte nödvändigtvis mitt i city, säger Alexander.
– Men vi vill inte bli större än att vi kan ha den personliga relationen till våra hyresgäster och hela tiden vara närvarande i deras verksamheter. För det här är långsiktigt och något vi vill kunna fortsätta jobba med.

Text och foto: Mirjam Lindahl