You are currently viewing Almi hjälper företag att vässa sig

Almi hjälper företag att vässa sig

Hon berättar att så vitt hon vet är Östergötland det enda Almibolag som har den här typen av satsning mot landsbygden. Och hon är glad och stolt över att få vara en del av det.
Projektet, som går ut på att erbjuda företag verksamhetsanpassad och individuell coachning, föreläsningar och en möjlighet att bygga nya nätverk, vänder sig till etablerade företag utanför tätorten, just nu främst inom besöksnäring och den gröna näringen, som vill något mer.
– Man ska ha en drivkraft och en vilja, berättar Åsa. Det kan handla om att man vill växa, utöka eller anställa. Kanske vill man se över och förbättra sin omsättning och lönsamhet eller utveckla kompetenser inom företaget. Det som krävs är att man är beredd på att avsätta tid till företagets utveckling.

Hittills har 27 företag fått ta del av projektet och flertalet har återkopplat, det värdefulla i att någon utifrån kommer in med en ny blick och vågar ställa de där obekväma frågorna som nära och kära inte gör. Att få någon som intresserar sig, som tipsar om relevanta artiklar eller undersökningar att ta del av och som peppar och sparkar i rumpan om vartannat.
– Många landsbygdsföretag brottas med utmaningar som har med resurser att göra. Både resurser i form av arbetskraft, men kanske också resurser i form av pengar och finansiering. På Almi har vi bredden att gå in med såväl rådgivning som finansiering och stöd i innovationsfaser gällande både produkter och tjänster.

Att vara med och bidra till att kluster och forum bildas är en viktig del av arbetet, menar Åsa och berättar om ett initiativ från näringslivschefen i Ydre kommun där, än så länge, sex företagare är anmälda till en affärsutvecklingsgrupp. En möjlighet att tillsammans med andra diskutera och fundera. Ge och ta råd.
– Företagandet går ju i faser, säger Åsa. Den resa som en företagare gör har en annan kanske redan gjort, och kan dela med sig av sina erfarenheter. Att få höra någon annan uttrycka liknande problem som man själv brottas med ger en känsla av samhörighet och att inte vara ensam. Att jobba tillsammans för allas bästa, helt enkelt.

Ibland kommer uppdragen direkt från den lokala ägaren, Region Östergötland, som i fallet med landsbygdsatsningen, men ibland kan frågan komma direkt från det lokala näringslivet. Åsa berättar om Exporum som bildades efter att ett antal exporterande företag i regionen önskade hjälp med att samlas i ett gemensamt forum. Detta har ni sin tur blivit starten på en ny satsning Take-off för unga företag som vill ut eller precis börjat verka på en internationell marknad.
– Det är så vi vill jobba, säger Åsa. Med och för företagen här och nu. Vi vill hela tiden ligga i framkant och se vad som är på gång, för att kunna erbjuda hjälp och stöd i det som är aktuellt just nu men också vara förberedda på det som kommer att vara aktuellt om ett par år.
När det gäller landsbygden är de etablerade företagarna ofta duktiga på samarbete. Man har lärt sig att ensam inte är stark, utan att det gäller att hjälpas åt. Att marknadsföra varandra och jobba gemensamt för att kunna fortsätta vara verksam på en levande landsbygd.
– Menar vi allvar med intentionen att man ska kunna bo och leva överallt i vårt län så behövs det stöd. Till exempel är frågorna om logistik och teknik viktiga. Digitaliseringen, som vi bara sett början av än, möjliggör ett företagande som inte är beroende av ett attraktivt cityläge. Mötestekniken finns och e-handeln är väl utbredd. Men det kräver stabila uppkopplingsmöjligheter. Landsbygdsföretag och storstadsföretag står inte i något motsatsförhållande till varandra, utan ger en mångfald åt regionens näringsliv. Och det är viktigt att ta tillvara på.

Åsa menar att om du är duktig på det du gör, proffsig i din verksamhet så kommer kunderna hitta till dig, även om du ligger en bit utanför storstaden. Många har lyckats skapa attraktiva utflyktsmål dit människor gärna tar sig, oavsett bransch. Kanske behöver du bara lite hjälp med att lyfta blicken, fokusera om?
– Har du som företagare funderingar på hur du ska utveckla din verksamhet, så hör av dig oss, uppmanar Åsa. Vi har möjligheter att förmedla kontakter med olika instanser inom det företagsstödjande systemet, till exempel mikrobidrag vid utbyggnad eller omstrukturering. Vi kan hjälpa till med coachning, stöd i produktutveckling och innovationsarbete samt finansiering. Och vi brinner för att se de östgötska bolagen utvecklas.

 

TEXT: Mirjam Lindahl
FOTO: Mirjam Lindahl