You are currently viewing AI i arbetslivet – möjlighet och nödvändighet

AI i arbetslivet – möjlighet och nödvändighet

TEMA EAST SWEDEN ALMEDALEN– Rädslan för att robotar kommer att ta våra jobb är ganska utbredd, säger han. Men faktum är att enligt studien ”The Future of Work” från konsultfirman McKinsey beräknas automatisering och AI-teknik kunna öka BNP-tillväxten i Sverige med 1,3 procentenheter per år och skapa omkring 300 000 nya jobb fram till år 2030. Automatiseringen är alltså nödvändig för att bibehålla vår ekonomiska tillväxt

Han menar att en stor positiv effekt av att kunna automatisera till exempel administrativa göromål, dokumentation och liknande, är att man förskjuter arbetet och frigör värdefull tid som kan läggas på viktigare uppgifter. Läraren blir då inte den som ska överbevisas, utan kan än mer vara stöttande och den som hjälper till att lära ut. Med automatiserade examinationer blir återkopplingen direkt och snabbare och möjligheterna att individanpassa undervisningen i större studentgrupper ökar.
– Naturligtvis finns det fallgropar även här, säger Fredrik och menar att det lätt kan uppstå en ”gameifiering” av interaktiva läromedel, där utmaningen att få så mycket poäng som möjligt blir viktigare än att lära och förstå. Här krävs att man tänker hela vägen igenom, för att det ska bli funktionellt och hållbart.

Fredrik säger att utmaningen blir att förstå hur vi kan låta datorerna göra jobben som inte kräver, eller påverkas av, de mänskliga faktorerna.
– När det gäller beslut som ska fattas på exakt lika grunder är det ju väldigt kännbart om beslutsfattaren ena dagen är på gott humör efter en lyckad golfrunda och nästa dag kanske både hungrig och sur på chefen. Här fyller den automatiserade instansen en viktig funktion.

Fredrik är engagerad i flera projekt, bland annat WASP AI/ MLX där fokus ligger på att utveckla AI-forskningen i Sverige och Hållbar AI som är ett Vinnova-projekt lett av Anna Felländer från KTH.
– Vi medborgare ställer ständigt högre krav på vårt samhälle, på välfärd och strukturer. Kunskapen inom en mängd olika områden ökar ständigt, men resurserna räcker inte till. Jag tror att vi måste vara med och redan nu förbereda för att framtiden ska bli så bra som möjligt. Undersöka vari nyttan och vinsterna med AI ligger och samtidigt detektera och minimera riskerna.

Fredrik talar om vikten av kunna jobba tillsammans med digitala verktyg och inte fastna i antingen eller. Han berättar om försök med schackdatorer som naturligtvis är vida överlägsna den mänskliga hjärnan i att förutse och planera drag. Och att en dator lätt vinner över en människa i det komplexa spel som schack är.
– Men, säger han. Om man kombinerar en människa och en dator, så vinner de två tillsammans över den ensamma datorn!

Fredrik säger att utbildning och fortbildning är en av grundstenarna i arbetet med att utveckla AI. Hur löser man problem så att datorn kan hjälpa till? Hur samlar man in och processar vad som händer i omvärlden? Han menar att alla yrken kommer att påverkas på något sätt och han brinner för att vara med och bygga ett helhetssystem som kommer att klara av saker lika bra som vi människor kan.
– Idag finns en mängd olika system som är specialiserade på enskilda, specifika uppgifter. Narrow AI är sprunget ur grundforskning som gjordes för 10-15 år sedan och nu måste vi sätta fart med att utveckla General AI, ”human level”; Ett generellt system som kan flera saker. Som kan arbeta med kausalitet- sammanhang, och explainable AI; ”Vad hände och varför? Vad byggdes slutsatsen på?” Vi ska idag lägga grunderna för det som ska få genomslag om ytterligare 10 år.

Fredrik, som varit intresserad av datorer och matematik sedan han var liten var tidigt medveten om vad han skulle jobba med som vuxen. Från Lund flyttade han till Linköping för att läsa datavetenskap på Linköpings Universitet och han har också forskat inom obemannat flyg och gjort doktorandarbete om autonoma helikoptrar.
– Jag gillar verkligen tekniken i sig, säger han. Men det är också alla andra delar som gör mitt arbete komplext och samtidigt så kul! Kommunikation, samarbete och problemlösning- det är både Artificiell Intelligens och Naturlig Intelligens, teknik och mänskliga relationer.

Till Almedalen kommer han med förhoppning om att beslutsfattare ska vilja se och förstå nyttan och nödvändigheten med AI i samhället och i arbetslivet. Ofta hamnar den diskussionen tyvärr lite snett och fastnar i argumentationer med utgångspunkt från riskerna.
– Jag kommer tala utifrån AI-aspekten, säger Fredrik. Vart är vi på väg? Vad är möjligt? Och Anna Felländer kommer ta upp, och svara på frågor om den etiska sidan. Det ska bli väldigt roligt och intressant! avslutar han.

UR PROGRAMMET

Hur coachar vi våra AI-kollegor för en långsiktig anställning?
Arrangör:
East Sweden, Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Motala kommun, Linköpings universitet, Östsvenska Handelskammaren
Dag:
2/7 2018 14:45 – 15:30
Evenemangskategori, EvenemangsTYP:
Seminarium, Seminarium
Ämnesområde, Ämnesområde 2:
Digitalisering, Sysselsättning/arbetsmarknad
Språk:
Svenska
Plats:
Strandvägen 4
Platsbeskrivning:
East Sweden Arena

TEXT: Mirjam Lindahl
FOTO: Mirjam Lindahl