You are currently viewing Againity skapar energi ur energi
Att jobba med miljön, inte mot den har alltid varit min drivkraft!, säger David Frykerås. Foto Björn Lisinski

Againity skapar energi ur energi

David Frykerås utbildade sig till Flygplanstekniker och arbetade på F13 i Norrköping innan verksamheten lades ner i början på 1990-talet och han gick vidare till ABB i Finspång, där han arbetade som servicetekniker och chef för fältservicepersonalen. Vid sina många besök på oljeriggar runt om i Nordsjön växte tanken på att det måste finnas alternativ till fossila bränslen som både är dyrt, svårhanterbart och framföra allt ändligt. Svaret på funderingarna var biodiesel och år 2004 startade han bolaget Ageratec som utvecklade och tillverkade anläggningar som omvandlade fettrester, till exempel slakteriavfall och frityroljor, till diesel.
– Att jobba med miljön, inte mot den har alltid varit min drivkraft! berättar David över en förvånansvärt stabil whatsapp-uppkoppling från Bogotá i Colombia, där han befinner sig för att besöka ett tiotal eventuella nya kunder. Vi kan inte hålla på och slösa med jordens resurser längre, för om vi fortsätter leva som vi gör kommer vi behöva drygt fyra jordklot – och det har vi ju inte. Så att arbeta miljösmart är otroligt viktigt. För oss och för de som kommer efter.

David fortsätter berätta att Ageratec år 2008 hade växt till ett bolag med 36 anställda och kunder i 23 olika länder. Alfa Laval visade då intresse av att köpa upp bolaget, och så skedde. 2013 startade David istället Againity, och tillsammans med Joakim Wren, som undervisar i termodynamik vid Linköpings universitet, arbetade han med den idé som utvecklats under ett par års tid.
– Jag upptäckte att så mycket som 50-70% av energin som produceras med hjälp av dieselgeneratorer och gasturbiner blir till spillvärme och försvinner ut genom avgaser eller kylsystem, vilket naturligtvis är helt vansinnigt! Ska vi använda energin ska vi använda allt, inte slänga bort hälften, säger han med eftertryck. Turbiner kunde jag sedan innan, och nu utvecklade vi ett system som bygger på den organiska rankinecykeln (ORC).

Han berättar att det betyder att en ångturbin sätts i rörelse av het ånga och driver en generator som i sin tur producerar el. Ångan kan till exempel alstras av spillvärme från någon industriell process, hetvatten från en flis- eller pelletspanna, eldning av biogas, sopor eller varmvatten från solpaneler. Anläggningarna klarar av att producera el av värme ner till 90 grader Celsius och bygger på moduler, David kallar dem för legoklossar, med vilka man kan bygga oändliga system som passar alla olika behov och förutsättningar.
– Finns det någon bortglömd värmekälla i din verksamhet som kan utnyttjas? undrar han.

Idag har Againity växt och sysselsätter åtta personer. På kontoret i fastigheten Strykbrädan i centrala Norrköping arbetar ritare, beräknare och konstruktörer som tillsammans omsatte åtta miljoner kronor under räkenskapsåret som avslutades i augusti 2017.
– Det är en intressant bransch för många, säger David. Och vi räknar med att fördubbla vår omsättning varje år- samt gå med vinst. Och hittills har vi lyckats!

David berättar om Againitys fyra fokusområden;
För det första vänder man sig till befintliga kraftverk som i de flest fall kan effektiviseras med upp till 10-20% när de kompletteras med Againitys ORC-turbin.
Industrin är ett annat. Aktörer inom kemi, cement och aluminium till exempel, slösar stora mängder värmeenergi i sina processer. Värmeenergi som kan bli till el och gå tillbaka in i tillverkningen och därmed minska kostnader, såväl ekonomiska som miljömässiga.
Det tredje området är biobränsle, exempelvis flispannor på värmeverk eller gaspannor på avloppsreningsverk, där man med ORC-systemet både kan tillverka och ta tillvara på elen på samma ställe och därmed slippa onödiga överföringsförluster. David förtydligar genom att beskriva uppdraget hos Norrköpings Vatten, dit Againity levererat en anläggning.
– Innan facklade man bort 1200 kWh gas per timme, 10-20% av året. Det är nog för flera hundra lägenheter. Nu kan man ta tillvara på energin och tillverka el och värme i reningsverket. Vinst på alla håll i räkningen, helt enkelt! ler han.

Det sista fokusområdet är en av anledningarna till att David nu befinner sig i Bogotá, nämligen sopor. Idag bor det 10 miljoner människor i den colombianska huvudstaden. Lika många människor som i hela Sverige slänger sina hushållssopor på soptippar runt om i staden. Sopor som med tiden omvandlas till metangas, vilken är 25 gånger starkare än koldioxid när det gäller miljöpåverkan. Avloppsvatten rinner rakt ut i floder och sjöar.
– Här gäller det att ta tillvara på det man har och omvandla det till något man behöver, säger David. Där man behöver energi – där finns den! Många u-länder vill, men har inte den ekonomiska möjligheten att arbeta med miljötänket på det sätt de kanske önskar. Vi i Sverige är ett föregångsland på det här området. Vi har kunskapen och förutsättningarna. Och det vill vi ta vara på, dela med oss av och sprida vidare. Vi har skapat en produkt som är billig att framställa och som dessutom har en pålitlig teknik. Den är hållbar och enkel i underhåll för vi vill kunna exportera till länder som kanske inte har samma mekaniska kunskaper som vi. Otroligt många människor har inte tillgång till el idag, och vi vill vara med och skapa möjligheten att tillverka el till alla. I u-länderna ligger energiförlusterna vid förflyttning på ungefär 25%. Tänk vilka vinster man kan generera när man kan tillverka elen på plats med hjälp av det man ändå inte vill ha kvar!

Att utnyttja jordens resurser på ett smart vis är grunden i Againitys verksamhet, säger David, och menar att idén bygger på att tänka i flera steg, hela vägen igenom. Hållbarhet är ledordet som omfattar både miljömässig hållbarhet, för klimatet i den nära omgivningen men också det globala och ekonomisk hållbarhet för såväl kund som företagare.
– Alla ska tjäna på det, säger David. Det är därför vi är noggranna med att väga in alla aspekter i vår redovisning, miljönyttan likaväl som kostnaderna. Och det är vi ganska ensamma om i branschen. Att ha alla delar i kedjan i åtanke och inte sluta innan man kommit till slutet av kedjan, innan man tagit vara på allt som går att ta vara på.
Efter kundbesöket i Bogotá idag åker David vidare till Chile. Resorna är en del av hans vardag och även om han inte reser lika mycket nu som förr så uppskattar han att möta nya kulturer, spännande människor och en hel del utmaningar.
– Många tycker att jag lever ett spännande liv, och visst det är det så i mångt och mycket. Men med fru och tre barn som är 4, 8 och 9 år gamla, på hemmaplan försöker jag vara så effektiv på mina resor som möjligt. Det är ju inga semestertripper direkt, och soptippar, fabriker och flygplatser ser rätt lika ut världen över. Inget man visar bilder på när man kommer hem, liksom!
Han berättar att familjen ibland följer med, och då försöker David kombinera affärerna med lite semester. Annars fördrar han att vara hemikring när han är ledig.
Men arbetet med miljöfrågor är något som engagerar även i privatlivet. Hur hushåller vi med de resurser vi har även i det lilla sammanhanget? Allt hänger ihop och påverkar inte bara vår, utan även våra barn och barnbarns framtid.

Med Againity hoppas David kunna dra sitt strå till stacken. Målet är att växa kontinuerligt och på ett klokt sätt. Tänka rätt från början och investera smart.
– Inom fem år ska vi ha en omsättning på 250 miljoner kronor, utveckla de marknader vi redan är aktiva på, men också hitta nya vägar att sätta positiva fotavtryck i miljöhistorien avslutar han.

 

TEXT: Mirjam Lindahl

FOTO: Björn Lisinski