You are currently viewing Aerodynamisk revolution börjar i Östergötland

Aerodynamisk revolution börjar i Östergötland

VD:n Alexander Florman fick idéen då han själv köpte en ny Tesla Model S av årsmodell 2014.
– Då märkte jag hur förbrukningen ökade med 15 procent när jag satte på sommarfälgarna, som var både större och bredare. Fälgarna kom ut i luftströmmen runt bilen och påverkade aerodynamiken, berättar han.
Tesla hade under en kort period mer aerodynamiska fälgar i sitt sortiment – men på grund av för låg efterfrågan togs de bort.
– Problemet har varit att förena funktion och design. Man kan förstås göra en fälg lika slät som en tallrik och med väldigt bra aerodynamik, men den skulle inte vara särskilt snygg och därför knappt någon vilja köpa.
När Alexander senare träffade Rasmus Eriksson – som då arbetade med utformning av luftintag på Scania – bestämde de sig för att försöka utveckla en aerodynamisk fälg på egen hand.
Under hösten 2016 bildade de ett bolag, som utökades med den tyske designern Uli Heckmann.
– Jag har en gård i Söderköping som jag jobbar på och de andra två har också andra yrken. Så jag har lagt en stor del av min fritid på att det här.

Hur kom ni i kontakt med Tesla?
– Vi har inte pratat med deras huvudledning alls, eftersom det här är en produkt till Teslas eftermarknad. Eftersom Tesla har gått ut med hur mycket deras aerodynamiska fälgar sänkte luftmotståndet fanns något att jämföra med. För att hitta rätt har vi provat oss fram genom att låta Teslaägare i Sverige och Tyskland få testa och utvärdera våra fälgar. Genom den feedback har vi sedan vidareutvecklat den fälg som fick bäst respons.

Har ni stått för alla kostnader vad gäller att ta fram fälgarna själva?
– Nej, men vi har satsat stora delar av dem. Samtidigt har vi fått ekonomisk hjälp av Almi för att ta fram prototyper och även ett innovationslån, som har betytt mycket.
Genom tester av Exa – en utvecklare av simuleringsprogram som fick agera oberoende part – fastställdes minskningen av luftmotståndet till 9,9 procent jämför med Teslas Turbine-fälg.
– Sedan är det beroende på vilken hastighet bilen kör i vad gäller påverkan av energiförbrukningen. Enligt Tesla står luftmotståndet för knappt hälften av energiförbrukningen vid 80 km/h och två tredjedelar vid 120 km/h. Om man kör i 80 km/h sänks energiförbrukningen med ungefär 5 procent och vid 120 km/h med 6,5 procent. Då får man så mycket längre körtid med våra fälgar.

Varför valde ni att satsa just på Tesla?
– Därför att det är den coolaste elbilen och vi är övertygade om att det finns en marknad – som bara kommer att öka på sikt då elbilarna blir vanligare. Det finns även planer på att utöka till fler bilmärken på sikt. Men vi börjar så här.

Var kommer era fälgar finnas att köpa?
– Inte genom Tesla eller olika däckverkstäder – utan enbart via egen e-handel. Vi tror att vi kommer nå Teslaägarna på olika nätforum och de kommer då i direktkontakt med oss som levererar produkterna. Teslaägare är generellt sätt väldigt intresserade av ny teknik och av sin bil, det är ju ganska nischat.

Sträcker sig försäljningen över hela världen?
– Inte till en början, då vi framför allt fokuserar på Europa. Det är en homogen marknad, där EU-länderna har en relativt enkel momshantering och smidiga fraktlösningar. Men vi kommer senare att lansera vidare mot länder som USA, Japan, Australien, Nya Zeeland och Kina.

Hur ser framtiden ut?
– Väldigt ljus. Inte minst för att antalet elbilar kommer att öka hela tiden och marknaden växa sig större och större. De första fälgarna görs av aluminium och är formpressade och frästa i stället för gjutna. Det ger en starkare fälg, men kostar mer att tillverka. Därför blir priset på dessa högre. Men på sikt kommer vi även att tillverka vanliga gjutna fälgar som kostar ungefär lika mycket som övriga sådana på marknaden.
Alexander räknar med att kunna leverera de första fälgarna första kvartalet 2019.
–Vi kommer att presentera fälgen så fort vi har ett skarpt leveransdatum. Eftersom vi vet att det då kommer dyka upp rena kopior från Kina – men säkert även liknande produkter från andra fälgtillverkare – så väljer vi att hålla utseendet hemligt än så länge, avslutar han.

Det här är The New Aero

Bildades: Hösten 2016
Antal anställda: Tre
Produkt/bransch: Har utvecklat en fälg till bilen Tesla Model S – som sänker luftmotståndet med cirka tio procent jämfört med Teslas egen Turbine-fälg. Det innebär att man kan kommer 5 procent längre vid 80 km/h och 6,5 procent längre vid 120 km/h på denna elbil.

TEXT: Joakim Löwing
FOTO: Björn Lisinski