You are currently viewing 7 trender i möten och konferenser  från det nya arbetslivet

7 trender i möten och konferenser från det nya arbetslivet

Arbetslivet har förändrats och så även våra mötesformer. Efter år av digitala möten och hybridlösningar finns en större önskan än någonsin att mötas igen men bara om det tillför nytta och har ett meningsfullt innehåll. Behov av möten som fokuserar på att stärka relationer och ger möjlighet till umgänge, har fått ett lyft. I vår trendspaning om arbetslivets konferenser och event kan vi se att vi går mot det mer naturnära, mjuka och relationsskapande och det är det som företag efterfrågar. Men hur planerar man då sina sammankomster för nya och mer krävande behov? Ta del av 7 trender som både skapar mening, är hållbara och är mindre kostsamma..

I ”Svenska möten” senaste trendrapport är ledstjärnan ”tillsammans” det som sammanfattar trenden. Bort med powerpionts och in med meningsfulla dialoger och mjukare värden som skapar sammanhang och gemenskap, efter pandemitider med digitala och ofta ytliga möten. Ökade kostnader och inflation har dessutom ökat efterfrågan på enklare och hållbarare lösningar i unika miljöer snarare än lyxigare konferenshotell. Enligt forskaren Leif Denti har man studerat vilken typ av möten som fungerar digitalt och vilka som inte göra det och svaret är tydligt. Komplexa problem behöver man ses för att lösa. Men andra ord så har digitala och hybrida möten ett stort värde för att vinna tid, slippa resa och vi kan befinna oss vart som helst på jorden men det har sina begränsningar. När vi dock ses ska det ha värde och vara värd tid, resa och nytta. Detta ställer nya krav på djup, kvalitet och förmåga att skapa värde i mötet.

7 trender för meningsfulla möten och event

 

1.

Hellre aktivitet än powerpoints. Information kan delges vi digital information och digitalt möten. Sker fysiska möten så vill man mer tillgodogöra sig mötet och dynamiken i rummet och förväntar sig aktiviteter där man är delaktig på olika sätt. Här utmanas konferensledarna i att skapa just meningsfulla aktivitet och dialog där människor kompetens kommer till nytta. Olika former av dialogtyper, tvärprofessionella team och problemlösning i fokusgrupper är exempel på det. I det fysiska mötet vill människor i bara bli informerade utan även bli berörda och få agera.

2.

Hybridmöten fortsätter att utmana den fysiska sammankomsten. Konferensbolag som har utvecklat bra tekniska smidiga lösningar för hybridmöten blir mer attraktiva. Några menar att hybridmöten kommer att upphöra men värdet av att människor inkluderas och att det bidrar till högre delaktighet borde göra hybridmöten även attraktiva i framtiden. Så det är lika bra vi lära oss att hantera hybrider och ny teknik.

3.

Hållbarhet. Lösningar vad gäller val av plats som minskar resande och sparar tid är alltmer intressanta. Mötesplatser nära resecentrum och flygplatser blir här ett hållbart val. Att skapa möjlighet att åka kollektivt och att samåka är hållbart. Allt vanligare blir det att vegetarisk mat och dryck serveras som både är ett hälsosamt och hållbart alternativ.

4.

Ernst Kirschsteiger effekten. Trenden visar att det finns en större efterfrågan på personliga och umgängesvänliga miljöer med ”hemma”-känsla som uppmuntrar till avspända möten och stärkta relationer. Konferensplatser som bjuder in till trevliga miljöer som skapar avslappning blir mer efterfrågade. Detta handlar inte om graden av lyx utan snarare en trivsam miljö med bibliotek och öppen brasa extra omtanke. 

5.

Naturnära. Att fly stadsbruset, bo i enkla trädhyddor och laga sin mat över öppen eld är konferenslösningar vi kan se allt mer. Tillbaka till enkelheten och naturens ursprung där vi får ro för det lågmälda samtalet i en inspirerande naturlig miljö.

6.

Blesure. Business and plecure. Fullspäckade agendor, intensiva workshops och powerpoint-presentationer är inte längre det som deltagarna efterfrågar. Att ägna tid till för reflektion, egen tid och återhämtning kan även vara viktiga punkter i en agenda. När vi mår bra och trivs, presterar vi bättre och det underlättar lärande och samtalsklimat. Att ha professionella samtalsledare som bidar till lett bra samtalsklimat bidrar till välmående. 

7.

Möten med mening. Borta är tiden med meningslösa möten. Ett möte behöver extra omsorg vad gäller förberedelser, tydligt syfte och upplägg för att ge bästa nytta och skapa mening. Att skapa en bra gruppanda under mötet med psykologisk trygghet underlättar för mötets värde och känsla av sammanhang.

Källor: Eventeffekt.se  Svenskamöten.se

   

Några aktivitetstips vid konferens och möte

  • Promenadsamtal om framgångar
  • Kort lunchmeditation
  • Pausgympa
  • Uppskattande feedback
  • Ett musikklipp på Youtube
  • Egen reflektionsfika med skrivbok
  • Intervju varandra om era drömmar om framtiden
  • Lösningar på problem i smågrupper

TEXT:  Susanne bergman

FOTO:  Andrea Piacquadio / www.pexels.com