You are currently viewing 200-årig innovation mer aktuell än någonsin
Det är ett väldigt kul jobb. Jag känner att vi gör skillnad. Samtidigt är det en utmaning, en bred verksamhet som spänner över flera kommuner, säger Johan Widerström, vd för Kinda-Ydre Sparbank. Foto: Gunilla Lundström

200-årig innovation mer aktuell än någonsin

Kan en 200 år gammal innovation vara minst lika aktuell i dag som för två sekler sedan?
– Definitivt! När sparbanksidén lanserades i Sverige 1820 var det en banbrytande innovation. Att lära människor om sparande och det breda samhällsengagemanget som är kärnan i sparbanksidén står högt på agendan även i dag, säger Johan Widerström, vd för Kinda-Ydre Sparbank.

Den 31 oktober infaller Världsspardagen, då sparbankerna manifesterar att Sparbanksidén i Sverige fyller 200 år. Som bästa tänkbara jubileumspresent kom resultatet av Svenskt Kvalitetsindex senaste bankundersökning: Sparbankerna har Sveriges nöjdaste kunder, på både privat- och företagsmarknad.
– Sedd med dagens moderna ögon är sparbanksidén tillräckligt fräsch för att hålla även i en digital värld, och är kanske mer aktuell i dag än någonsin, säger Johan Widerström.

Han hoppar raskt två århundraden tillbaka i tiden då sparbanksidén, ursprungligen från Skottland, började spridas i Sverige och fick allt starkare fäste:
– För 200 år sedan kom en idé som verkligen blev en innovation. Vi pratar om en tid när vi inte hade allmän rösträtt. Det som sparbanksidén förde med sig var en del av demokratiseringsprocessen i Sverige.

Johan Widerström beskriver sparbanksidén som en innovation i två delar:
– Dels att vem som helst kunde ha tillgång till ett bankkonto, oavsett hur små summor det var. Sparbanken gick i bräschen för att även den lilla människan skulle kunna öppna ett bankkonto, vilket tidigare inte var möjligt för vanligt folk. Det var en utveckling av samhället, gjorde människor mer delaktiga och förbättrade deras möjligheter.
– Dels tog sparbanksidén fasta på att lära människor att de genom sparande kunde undvika fattigdom. Att även små summor kunde växa till stora belopp. Sparbanken kunde också ge mindre bemedlade ortsbor möjlighet att låna pengar till en lägre kostnad än annars.

Johan är övertygad om att den ursprungliga sparbanksidén är ett tilltalande och aktuellt koncept även i dag, med det stora och breda samhällsengagemang som de 60-talet sparbankerna runt om i landet står bakom. En av de allra mest aktiva är just Kinda-Ydre Sparbank, som ger tillbaka åtskilliga miljoner till bygden i form av projektpengar, sponsring och egna arrangemang.
– Att vi på olika sätt engagerar oss i lokalsamhället är och har alltid varit vårt signum som sparbank. Även i dag utbildar vi folk och lär ut betydelsen av sparande. Vi gör det aktivt i skolan genom Ung Ekonomi och Fondmästerskap. Och vi har digital bank-utbildning för pensionärer. Vi tar ett samhällsansvar. Personligen är jag engagerad i styrelsen för de näringslivsorganisationer som finns i Kinda och Ydre.

Genom Kinda-Ydre Sparbanks utvecklingsfond – Idéfonden – har nyligen 2,5 miljoner kronor fördelats till projekt hos 35 lokala föreningar.
– Den unika Idéfonden är i sig innovativ och fungerar som en ekonomisk katapult för kreativa idéer. Med förhållandevis stora belopp stimulerar vi till utveckling och allmännytta. Det känns väldigt roligt att kunna tillföra positiv energi och skapa nya möjligheter för bygden.

Men vänta, vi får inte glömma bort personen Johan Widerström, en 56-årig Linköpingsbo och trebarnsfar.
– Vem jag är? En positiv och engagerad person, svarar han rappt.

Ribban lades tidigt på hög höjd. I en uppsats i femte klass skrev Johan att han skulle bli hockeyproffs.
– Jag var en rätt driven grabb, såg till att det hände något. Jag läste att det skulle vara en hockeyturnering för femteklassare. Andra lag hade vuxna ledare, men det var jag som ringde och anmälde vårt lag och såg till att vi kom dit…

Johan hade en naturlig position som forward i hockeyrinken under ungdomsåren. Längre fram i livet engagerade han sig som hockeypappa och ungdomsledare i LHC. För egen del nöjer han sig numera med att vara en aktiv vardagsmotionär, som gärna ser till att klara den dagliga målsättningen 10 000 steg med långa promenader.

Tävlingsinstinkten han fått genom idrotten sitter i. Prestationsmålen följde med in i bankvärlden, som Johan kom in i via ett sommarjobb på 1980-talet på dåvarande Föreningsbanken.

Längre fram i karriären var han en av nyckelspelarna som byggde upp bankverksamheten på Länsförsäkringar i Östergötland. 2012 rekryterades han som vd för Kinda-Ydre Sparbank, och berättar stolt att verksamheten dubblerats under de åtta åren han haft rollen som lagledare för den lokala sparbanken.
– När jag började var affärsvolymen, d v s summan av in- och utlåning, 4,9 miljarder kronor. I dag är den nästan 10 miljarder. Målsättningen har definitivt varit att växa, och det ska vi fortsätta göra. Vi jobbar med viktiga mål för att bibehålla lönsamhet, tillväxt, nöjda kunder och medarbetare. Viljan och förmågan att utveckla verksamheten är väsentlig. Vi kan aldrig stanna av och känna oss belåtna.

Den resultatfokuserade vd:n förklarar att Kinda-Ydre Sparbank är Östergötlands största sparbank hur man än mäter: affärsvolym, antal kunder eller medarbetare. Ett 30-tal medarbetare på kontoren i Kisa, Österbymo, Rimforsa och Horn servar cirka 17 000 kunder i verksamhetsområdet som omfattar Kinda, Ydre och södra delen av Linköpings kommun.

Kinda-Ydre Sparbank är en självständig sparbank, men förväxlas ni fortfarande med Swedbank?
– Det förekommer, men de flesta känner till skillnaden. Vi är en fristående lokal bank, men med tillgång till storbankens teknikutveckling. Det är främst nya digitala tjänster som vi tillsammans med andra sparbanker betalar för.

Dagen för intervjun briserar nyheten att Handelsbanken lägger ner nästan hälften av sina kontor i Sverige. Det motiveras med att man följer med i kundernas förändrade beteende, att allt fler bankärenden görs digitalt.

Även hos Kinda-Ydre Sparbank pågår omstruktureringar, men de är angelägna om att fortsätta måna om det lokala kundmötet. Huvudkontoret i Kisa har nyligen byggts om till en modern mötesplats och Ydrekontoret i Österbymo genomgår nu en liknande förändring.
– Det traditionella bankkontoret förändras ständigt, men vi ser ett behov av lokal närvaro även framöver. Behovet av personliga möten kvarstår. Vi satsar mer på bokade rådgivningsmöten, där personligt och digitalt samverkar tillsammans med kunden. Vi lyssnar till kundernas behov och erbjuder moderna banktjänster.

Sparbanken följer med i takt med att samhället i övrigt förändras, genom digitalisering och effektivisering.
– Digitaliseringen pågår även på landsbygden. Jag ser ingen påtaglig skillnad mot i städerna. Det är en samhällsutveckling som pågår. Vi som bank måste se till att utvecklas i det tempo som krävs. Vi måste vara på tå och innovativa. En del i att vara innovativ är att vara behjälplig så att kunderna kan ta till sig av nya innovationer i form av smarta banktjänster som underlättar för dem i vardagen.

Johan ser positivt på framtiden för Kinda-Ydre Sparbank, som grundades 1866. Han är övertygad om att den kommer att leva vidare långt in i framtiden.
– Allt talar för det. Behovet av vår typ av bank är stort och vi är ekonomiskt starka. Sedan flera år har vi en stadig tillströmning av nya privat- och företagskunder, varav många kommer från storbankerna.

Den påtagliga skillnaden är var bankerna har sitt fokus, menar Johan.
– För storbankerna handlar det i första hand om hur man gynnar aktieägarna. Vi som sparbank har inga andra intressenter än våra kunder och lokalsamhället. Vi har ett bredare uppdrag. Visst måste vi som bank gå med vinst, både för att utveckla och kunna växa som bank och för att återinvestera i bygden.

Är det ett stort ansvar gentemot bygden och människorna att driva lokal sparbank?
– Det är både ett stort ansvar och en stor möjlighet. Vår vision är att skapa trygghet och förverkliga drömmar för alla. Vi lever i symbios med samhället och är på ett naturligt sätt påpassade av kunderna. Vi är alltid satta under lupp. Närheten till kunderna gör att vi ibland får en tydlig återkoppling – både på vad som fungerar bra och förbättringsområden.

Johans kontorsrum ligger mitt i bankhuset på andra våningen.
– Det är ingen slump att jag har det här rummet. Jag vill att det ska vara lätt och tillgängligt att komma in och prata med mig. Jag jobbar gärna med öppen dörr.

Johan gillar sitt jobb, trots långa arbetsdagar och att ständigt vara en centralfigur som mycket kretsar kring. Han verkar aldrig bli stressad.
– Det är ett väldigt kul jobb. Jag känner att vi gör skillnad. Samtidigt är det en utmaning, en bred verksamhet som spänner över flera kommuner. Dessutom är det en kontrollerad och väldigt regelstyrd verksamhet med många former av EU-direktiv.

Medarbetarna tycks ha både trevligt och roligt på jobbet. Ett spontant stickprov bekräftar:
– Vi har en glad och trevlig arbetsplats, vilket är ett gemensamt ansvar för alla. Johan har en modern ledarstil. Han är positiv, jordnära och prestigelös och försöker se det positiva hos var och en. Han är själv nära till skratt och man kan när som helst hoppa in på hans rum och ta upp något med honom, säger kollegan Leif Ihreskog.

I över 20 år var Johan Widerström aktiv i styrelsen för Ung Företagsamhet (UF) i Östergötland, och under nio år dess ordförande.
– Det engagemanget baserar sig på att företagande är så viktigt för samhällsutvecklingen. Dessutom är det kul att bidra till att unga människor kan lära sig om och prova på företagande på ett både innovativt och strukturerat sätt, säger Johan.

I nästa andetag berättar han om ett pågående unikt hållbarhetsprojekt tillsammans med universitetet och det lokala näringslivet för att belysa områden som ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.
– Det är viktigt att inte stå still utan fortsätta utvecklas. Det gäller såväl sparbanken som var och en av oss, säger Johan bestämt.

Text: Stefan Holgersson
Foto: Gunilla Lundström