Valutamarknaden: Viktig för import- och exportföretag

Valutamarknaden berör inte många svenskar förrän de ska åka utomlands. För företag som importerar och exporterar produkter är det däremot en viktig marknad. Växlingskurser följs noga och tas i beaktning inför varje planeringsmöte. Generellt brukar man säga att en svag krona är bra för exporten medan en stark krona är bra för importen. Men det är inte riktigt så svart på vitt.

En svag vs stark krona

En svag krona gynnar teoretiskt sett svenska exportföretag. Det blir billigare för utländska företag att handla av Sverige. Det leder till att handelsvolymerna ökar och vinsten blir större. Problem uppstår om produkterna som exporteras från Sverige förlitar sig på importerade komponenter. Om ett företag behöver importera exempelvis batterier eller specifika delar från utlandet kommer kostnaden för tillverkningen att bli högre. Det kommer göra vinsterna mindre.

En stark krona gör i sin tur att det blir billigare för svenska företag att importera från länder med en svagare valuta. Detta gynnar handeln i Sverige eftersom det bli billigare för svenskar att köpa de importerade produkterna. En stark krona kan däremot avskräcka internationella handlare och det gynnar inte exporten.

En fortsatt svag krona

De senaste två åren har den svenska kronan pendlat kraftigt och tappat i värde mot den amerikanska dollarn och euron. Enligt den amerikanska banken Bank of America kommer kronan fortsätta att vara svag under 2022. Anledningen är, enligt dem, Riksbankens oförändrade och fortsatt låga räntor. De ser ett problem med de höjda elpriserna då de har bidragit till att driva upp inflationen.

Det är flera faktorer som kan påverka en växelkurs som den svenska kronan positivt och negativt. Andra påverkande faktorer är politisk instabilitet, handelsavtal, skulder och bytesbalans.

Valutasäkring för företag

Det går inte att skydda sig mot valutamarknadens volatilitet men det går att valutasäkra sitt företag. Det görs för att försöka minska risken för sämre likviditet. Det finns två vanliga sätt att valutasäkra ett företag:

Valutahandel

Valutamarknaden är världens största handelsmarknad sett till omsättningen. Banker, institutioner, företag och privatperson deltar dagligen i valutahandel, eller forex trading. Med vad är forex trading? Det är handel med valutapar. Valutor handlas alltid i par som delas in i stora, mindre och exotiska par. Valutamarknaden är likvid och volatil. Det innebär att det nästan alltid finns köpare och säljare samt att kurserna rör sig. Valutahandel kan både involvera faktisk växling och spekulation. Vid spekulation öppnar investerare positioner på om ett valutapar kommer att stiga eller falla i värde. Det innebär att investerare inte enbart tjänar på om kronans värde stigs, utan det finns också möjlighet att tjäna en vinst om kronans värde sjunker givet att det är det man har spekularat på.

Företag som vill valutasäkra genom valutahandel kan handla med terminer. Det innebär att de ingår ett kontrakt om att få växla en valuta till en fast kurs i framtiden, oavsett vad kursen är vid det tillfället. Det är ett sätt att försäkra sig om en valutakurs, även om det finns en risk att den är mer fördelaktig vid slutdatumet.

Valutakonto

Ett sätt för export- och importföretag att inte drabbas av dyra växlingskurser är att ha ett konto i en annan valuta. Summan på valutakontot behöver inte växlas förrän kursen är fördelaktig. Detta är ett sätt skydda företagets likviditet.

Valutamarknaden är volatil och kurser ändras snabbt. För svenska företag som handlar med utlandet är det fördelaktigt att hålla kolla på hur den svenska kronan står sig, vare sig det är för import, export eller valutahandel.