You are currently viewing Vad är ett privatlån?

Vad är ett privatlån?

Med lån menas rätten att under en viss tid använda någonting som tillhör någon annan eller den överenskommelse som ger upphov till denna rätt.

Men om ersättning utgår och lånet inte avser pengar, brukar det oftast kallas något annat, exempelvis hyra, saklega eller arrende.

När man talar om pengalån talar man oftast om bostadslån eller, kanske ännu vanligare, om privatlån för konsumtion. Ett privatlån är ett lån utan säkerhet som är avsett för konsumtion. Traditionellt har lån utan säkerhet kallats för blancolån, men i dag väljer många banker och långivare i stället att i marknadsföring till privatpersoner använda termen privatlån, för att understryka att lånet är avsett för konsumtion.

Ett vanligt privatlån har normalt en storlek på mellan 5 000 kr och 600 000 kr. På grund av att bankerna tar större risk när de går med på ett lån utan säkerhet är dessa lån normalt sett dyrare än lån med pant, som till exempel bostadslån och billån. Den vanliga effektiva räntan varierar normalt mellan 3 procent och 20 procent. Tidigare kunde räntorna hos mindre seriösa aktörer ligga på hundratals procent men från och med den 1 september 2018 är taket för högkostnadskrediter maximalt 40 procentenheter högre än referensräntan.

Återbetalning av lånet görs vanligen genom delbetalningar som kallas för amortering och görs oftast under tidsperioder av max 10 år. För att få låna pengarna måste man utöver att betala ränta ofta också betala olika avgifter, till exempel uppläggningsavgift och aviseringsavgift. Ränta och avgifter är rena kostnader och fungerar inte som någon återbetalning på lånet. De täcker bankens kostnader för upplåning och administration samt bankens vinst.

Banker och andra kreditinstitut är enligt Konsumentkreditlagen skyldiga att undersöka den sökandes återbetalningsförmåga innan lånet beviljas. Alla aktörer gör egna riskanalyser som styr vilka som anses vara mer riskabla att låna ut till eller för den delen mindre riskabla.

En del aktörer specialiserar sig på mindre konsumtionslån, för de som till exempel vill låna 30000 kronor till en cykel eller resa. Ofta låter låneföretagen då bli att ta traditionella kreditupplysningar och gör istället en helhetsbedömning av den sökandes ekonomiska situation. Detta kan vara en bra lösning för den som vill samla flera ofördelaktiga småkrediter i ett lån med bättre ränta.