You are currently viewing Teknologins påverkan på organiseringen av företagsevenemang

Teknologins påverkan på organiseringen av företagsevenemang

Eventindustrin har genomgått stora förändringar de senaste åren på grund av pandemin, teknologi och eventplattformar. I denna artikeln diskuterar vi hur de har påverkat eventindustrin och vilka fördelar det finns för företag som funderar på att välja, eller redan har valt att använda en eventplattform.

Vad är en eventplattform?

En eventplattform är en digital lösning som förenklar och optimerar planering, genomförande och hantering av evenemang. Genom att kombinera teknik som optimerar planering, hantering, övervakning och kommunikation, har de revolutionerat evenemangsplanering genom att spara tid och resurser för företag. Dessa plattformar möjliggör en smidigare och mer effektiv hantering av evenemang, oavsett om de är fysiska eller digitala.

Det finns en mängd olika eventplattformar tillgängliga idag som kan hjälpa företag att organisera företagsevent. Bland annat Kampaay, Ventla och Magnet Events. Kampaay till exempel har den digitala lösningen till hantering av företagsevenemang. Deras eventplattform är en all-in-one plattform där flera admins kan planera en företagsfest, teambuilding, catering och mer. Det är också möjligt att hantera budgeten, dela kalender och ha total övervakning över evenemanget. Kampaay grundades 2019 i Milan men har också närvaro i flera städer i Sverige med kontor i Stockholm. 

Hur företagsevent organiserades förr

För var företagsevenemang ofta organiserade genom manuellt arbete och pappersbaserade processer. Det innebar långsamma registreringar, manuell kommunikation och svårigheter att spåra deltagande och veta exakta antal deltagare till varje evenemang. Teknologi tar framsteg varje år och nya metoder och programmeringar lanseras hela tiden som har revolutionerat eventindustrin. Eventplattformar uppstod för några år sedan som svar på behovet av effektivare planering av företagsevenemang. 

Hur företagsevent organiseras idag

Andelen företag som vänder sig till en eventplattform eller eventprogram ökar varje år. Nedan har vi inkluderat statistik från Bizzabo:

  • 78 % av evenemangsplanerare använder mer teknik efter pandemin
  • 72,5 % av arrangörer erkände bidraget från deras eventplattform till positiva resultat vid nyligen genomförda konferenser
  • 41,5 % av företag är villiga att betala upp till 50 000 dollar för ny evenemangsprogramvara
  • Den globala marknaden för digitala evenemangshantering var värderad på 5,6 miljarder dollar 2019, förväntas vara värd 18,4 miljarder dollar 2029 och kommer att växa med 12,9 % varje år.

 Teknologi och eventplattformars påverkan på eventindustrin

Eventindustrin har genomgått stora förändringar de senaste åren och har behövt anpassas under och efter pandemin. Under denna tid har teknologi också gjort stora framsteg som inkluderar eventplattformar, artificial intelligence (AI), virtual reality och virtuell närvaro under evenemang. Teknologi och eventplattformar har också påverkat många aspekter av planeringen, hanteringen och data analysis som har förbättrat och förenklat hur evenemang organiseras. Nedan diskuterar vi fyra fördelar.

Deltagarhantering

Teknologi och eventplattformar har förbättrat deltagarhantering genom online-registrering, automatiserade påminnelser, smidig incheckning med QR-koder, personlig interaktion samt dataanalys för att skapa skräddarsydda evenemangsupplevelser. Det finns en mängd olika alternativ för företag såsom event appar, eventplattformar, och artificial intelligence.

Digitala and hybrida evenemang

Teknologi och eventplattformar har revolutionerat digitala och hybrida evenemang genom att möjliggöra virtuell närvaro, interaktivitet och global räckvidd. De erbjuder livestreaming, nätverksmöjligheter, diskussioner samt datainsamling för anpassad analys.

Artificial intelligence – ChatGPT

Artificiell intelligens (AI) och Chat GPT har omvandlat eventindustrin genom att erbjuda personlig interaktion via chatbots, anpassad marknadsföring, realtidsanalys av engagemang, virtuell närvaro, global översättning, och säkerhetsövervakning. Detta leder till effektivare evenemang och förbättrad deltagarupplevelse.

Data analysis 

Eventplattformar kan erbjuda en centraliserad källa för att samla in och lagra deltagardata, engagemangsstatistik och interaktionsmönster under evenemang. Genom att använda avancerade analytiska verktyg kan arrangörer dra nytta av dessa data för att förstå deltagarbeteenden, utvärdera evenemangets framgång och identifiera områden för förbättring. Detta gör det möjligt att ta datadrivna beslut för att optimera framtida evenemang, skapa mer anpassade upplevelser och öka effektivitet bland deltagarna.

Fördelar för företag som väljer en eventplattform

Att använda en eventplattform för att organisera företagsevenemang kan erbjuda flera betydande fördelar:

  • Smidig kommunikation: Plattformar ger en centraliserad kommunikationskanal i realtid för flera admins som organiserar evenemanget.
  • Budgethantering: Plattformar erbjuder budgetverktyg som hjälper organisatörer att spåra och hantera evenemangskostnader på ett strukturerat sätt.
  • Tids- och resursbesparing: Genom att använda en plattform för alla aspekter av planering av företagsevent frigör de tid och arbetsbörda för organisatörer så att de kan fokusera på andra viktiga uppgifter.

Slutsats

Denna artikeln visar den djupa påverkan som teknologi och eventplattformar har haft och fortsätter att ha på evenemangsindustrin. Från att revolutionera hur evenemang planeras och genomförs till att förbättra deltagarupplevelsen och möjliggöra datadrivna beslut, har teknologin spelat en stor roll. Genom att erbjuda smidig deltagarhantering, möjligheter för digitala och hybrida evenemang samt användning av artificiell intelligens som Chat GPT, har teknologi och eventplattformar öppnat upp nya möjligheter och skapat en mer dynamisk och anpassningsbar eventmiljö. 

Dessutom har data analys blivit en kraftfull resurs för att optimera evenemangsupplevelsen och göra informerade beslut för framtida arrangemang. Sammantaget visar artikeln på hur teknologi har förändrat och fortsätter att omforma evenemangsindustrin till det bättre med företag som Kampaay.