You are currently viewing Spelmarknaden ökar i omsättning – allt fler svenskar spelar om pengar

Spelmarknaden ökar i omsättning – allt fler svenskar spelar om pengar

Sedan pandemiåren har spelmarknadens omsättning ökat markant, och enligt senaste statistiken från Spelinspektionen är trenden inte på väg nedåt. Därtill har antalet svenskar som spelar om pengar vuxit stadigt, där man mellan 2019 och 2022 kan se en ökning om 7 procentenheter sett till de svenskar som spelar minst en gång i veckan.

Större utbud ger fler spelmöjligheter

Fram till 2019 låg den svenska spelmarknaden under ett monopol, vilket enbart tillät de statliga instanserna att erbjuda spelmöjligheter till svenskar. Sedan den nya spellagen infördes har marknaden öppnat upp allt fler aktörer som nu kan bedriva sin verksamhet i Sverige – förutsatt att de godkänts av Spelinspektionen.

Bland dagens online casino går det därför att hitta ett stort urval av alternativ som inriktat sig till olika målgrupper och preferenser, oavsett om det rör sig om att spela video slots och roulett eller kortspel som poker och blackjack. Att antalet licensierade spelbolag även blir allt fler tyder på att det finns ett ökat intresse bland spelare att ta del av det nyaste som spelvärlden erbjuder. Bland annat innebär det en värld som kantas av flertalet teknologiska utvecklingar som VR, eller nischade utbud.

Så många svenskar spelar online casino

Enligt Spelinspektionens senaste rapport ”Allmänheten om spel” som ämnar att visa trender bland svenska spelare, har antalet personer som spelar ökat. Sett till 2022-års rapport, rör det sig om en ökning om 7 procentenheter bland de som spelat senaste veckan och månaden om man jämför med siffrorna från 2019. Antalet som spelat senaste året har däremot ökat med 12 procentenheter under samma period.

Därtill visar rapporten att ekonomiska skäl som ökade räntor, mat- och elpriser inte har någon vidare inverkan på hur mycket, eller hur lite, svenskarna väljer att spela. 78 procent av de tillfrågade besvarade att det inte gör någon skillnad, medan enbart 9 procent ansåg att ovan nämnda faktorer skulle påverka dem att spela mycket mindre.

Det är främst kvinnor (10 procent) och personer i åldersgruppen 18-29 år (18 procent) personer som rapporterat kommer spela mycket mindre. Därtill visar siffrorna även att det rör sig om personer som anser att deras egna, eller familjens levnadsstandard, kommer att minska (11 procent).

Ur ett ekonomiskt perspektiv går även denna ökning av spelandet ses på spelmarknadens totala omsättning. Under det tredje kvartalet 2022 landade det sammanlagda värdet på närmare 6,7 miljarder koronor, vilket är en ökning på ca 7,9 procent sedan samma kvartal två år tidigare. Sett till enbart kommersiellt onlinespel – kategorin som inkluderar online casino och vadhållning – stod denna för största delen av omsättningen under båda kvartalen (3,9 miljarder och 4,3 miljarder under 2021 respektive 2022).

Siffrorna avser enbart svensklicensierade spelbolag

Även om siffrorna som presenterats ger en överblick på hur svenskarnas spelvanor ser ut, representeras enbart svenska spelbolag i rapporten. Något som kan tyda på ett glapp i statistiken, då man inte kan se hur många svenskar som även spelar hos utländska spelbolag, alltså bolag som idag saknar en licens från Spelinspektionen.

Att spela hos utländska bolag är fullt lagligt för svenska spelare, så länge det är de själva som uppsöker spelsajterna och inte tvärtom. Det är dessutom möjligt för spelare att registrera sig på dessa plattformar trots en pågående spelpaus i Sverige. Det är därför svårt att säga hur mycket som svenskarna egentligen omsätter på spelmarknaden, sett ur ett internationellt perspektiv.