You are currently viewing Så surfar man säkert på nätet i ljuset av befintliga hot

Så surfar man säkert på nätet i ljuset av befintliga hot

Cybersäkerhet är något som både företag och enskilda personer måste ha koll på idag. Det rör sig kort och gott om olika tillvägagångssätt för att skydda digital information, enheter och tillgångar. Det man strävar efter att skydda omfattar inte sällan allt från personuppgifter och konton till filer, bilder och pengar. Ibland delar man in cybersäkerhet i tre olika pelare: sekretess, integritet och åtkomst. I ett första steg bör hemligheter vara belagda med sekretess så att obehöriga inte får åtkomst. I ett andra steg bör ens uppgifter vara korrekta och inte ändras av andra. I ett tredje steg bör man kunna ha åtkomst till sina uppgifter och system när man behöver det utan att sådan åtkomst äventyras av olika åtkomstproblem. I och med  ovanstående tänkte vi kika på hur man surfar säkert på nätet i ljuset av befintliga hot.

Onlinesäkerhet med utgångspunkten nätcasino

Onlinesäkerhet aktualiseras inom ramen för ett oändligt antal områden på nätet. För att illustrera tänkte vi dock utgå från nätcasinot som är en miljö som aktualiserar en rad olika säkerhetsfrågor och transaktioner. Inledningsvis bör nämnas att casinot genomgått en väsentlig förändring sedan tidigt 2000-tal. Numera kompletteras landbaserade anläggningar av digitala plattformar med allt från klassiska casinospel till blackjack-spel vilket medför nya utmaningar. När det gäller online-säkerhet i denna miljö är det bra att försäkra sig om att sajten i fråga har en svensk licens. Detta då aktörer med sådan licens står under sträng tillsyn av relevanta myndigheter och lagstiftning. Du bör vidare aldrig lämna ut dina personuppgifter till motspelare eller andra som vistas på sajten, och sträva efter att iaktta anonymitet i så stor utsträckning som möjligt. När det gäller betalningstransaktioner, det vill säga insättningar och uttag, erbjuder de flesta seriösa svenska aktörer betalning med BankID vilket utgör ett extra starkt skyddslager. 

Övriga aspekter för online-säkerhet

När det gäller online-säkerhet i övrigt gäller det att ta ett holistiskt grepp och låta flera faktorer samverka för att få bästa möjliga skydd. Något alla bör investera i är ett tillförlitligt antivirus- och brandväggsskydd som skyddar mot externa hot och angrepp. Man bör därutöver se till att regelbundet hämta uppdateringar för att se till att programvaran fungerar optimalt. De flesta av våra vitala konton låses upp med hjälp av lösenord. Att ha starka lösenord som är enkla att komma ihåg men tillika svåra för andra att gissa sig till är därmed A och O. Helst ska man ha olika lösenord för olika konton för att förhindra angripare från att få åtkomst till allt samtidigt. Dessutom ska man kombinera siffror, bokstäver och andra tecken i en salig mix. Tycker man det är krångligt finns sidor på nätet som genererar lösenord åt en. Man kan även använda sig av så kallad tvåfaktorsautentisering där man förutom att ange lösenord och användarnamn ombeds att verifiera sig via exempelvis mejl eller SMS. 

Riskbegränsning i interaktioner med andra

Som vi tidigare nämnt gäller det att begränsa vissa interaktioner med andra på nätet för att undvika risken för cyberattacker av olika slag. Det gäller i olika forum och chattrum, på sociala medier och vid köp i nätbutiker. En del av att vara trygg online är dessutom att vara smart när det gäller vad man klickar på. Bara för att en så kallad “clickbait” ser lockande eller tillförlitlig ut betyder det inte att man bör äventyra sin nätsäkerhet. Länkar i mejl, appar och i sociala medier kan vara av så kallad phishing-karaktär och vara maskerade som säkra webbplatser. Syftet med så kallade phishing-angrepp är att lura dig att lämna ut identitetsuppgifter för att bedra dig. Hämta därför aldrig filer eller annat material från okända källor och var i regel skeptisk  innan du öppnar mejl från okända avsändare.