You are currently viewing Några sätt att förenkla och öka trivseln för medarbetare på företaget

Några sätt att förenkla och öka trivseln för medarbetare på företaget

Att skapa en sund och kreativ miljö som företag är inte det allra enklaste. När man först startar ett företag är det möjligtvis inte heller det första man reflekterar över, hur man ska skapa en bra arbetsmiljö för medarbetare. Till en början finns det så mycket annat som känns viktigare att fokusera på. Men ju längre tiden går så förstår man ofta hur viktigt det är med en sundföretagskultur och att som företagare göra vardagen så bra och smidig som möjligt för sina anställda. Och det finns några knep.

Förenkla resor och köp

Det finns många sätt att skapa en bra företagskultur för sina medarbetare ett av dessa är att göra så mycket som det bara går för att förenkla vid resor och köp för medarbetarna. På många företag behöver de som arbetar där resa i jobbet eller göra köp via jobbet. Att som medarbetare behöva lägga ut pengar för resor eller andra köp kan kännas osäkert och dessutom krångligt. Det bästa man kan göra är därför att se till att alla som arbetar och behöver det, får ett kreditkort på företaget. 

Att skaffa kreditkort till sina anställda är inte enbart en investering för sina medarbetare utan som företagare också för sig själv. Man vet att det kommer gå rätt till, att saker och ting kommer att registreras korrekt och att utgifter tas av rätt person och rätt kort. Det finns gott om kreditkort för företag på marknaden så egentligen är det bara att välja och vraka. Men en god idé är att kolla upp vilka olika möjligheter som finns gör att kunna värdera vad som är mest värt och vilket eller vilka kort som passar just det specifika företaget. Att jämföra kreditkort kan exempelvis göras via Kreditkort-listan.

Att som anställd få ett kreditkort på företaget ger ofta en känsla av ömsesidig respekt och ansvar. Som medarbetare känner man sig förtrodd och som en viktig del av företaget. Detta är också en essentiell aspekt av varför kreditkort är bra för att ge medarbetare trygghet och ansvar. Känner medarbetare sig trygga i sin tjänst gör man oftast också ett bättre jobb. Därför ska man inte heller ge ut kreditkort till vilken medarbete som helst, utan det gäller att man känner att personen kan hantera det. 

 Generositet lönar sig

Som arbetsgivare måste man ständigt överväga vad man lägger pengar på i sitt företag. Det finns många kostnader som enkelt kan skena i väg och därför måste man fråga sig vad som är värt det och vad som är onödiga utgifter. Någonting som ofta ökar trivseln för medarbetarna är generositet vad gäller att bjuda på exempelvis kaffe och frukt. Att det alltid finns kaffe och frukt på kontoret är en sådan sak som vissa arbetsgivare kan se som en stor och onödig kostnad. I längden blir det självklart mycket pengar, men det gäller då att komma ihåg att det faktiskt är den typen av gester som gör att medarbetare trivs bättre, mår bättre, därmed arbetare bättre och i slutändan lönar det sig för arbetsgivaren också.  

Få medarbetare att känna sig sedda

Någonting annat som ökar trivseln för medarbetare är att göra allt vad man kan för att dem ska känna sig sedda. Att som medarbetare känna att man blir sedd och att ens arbete betyder någonting för företaget är verkligen A och O för att man ska göra ett bra jobb. 

Att kontinuerligt ha samtal med medarbetare kring hur arbetet går och hur personen trivs på jobbet är sådant som man som arbetsgivare lätt bortprioriterar. Det kan kännas som att det tar mycket tid och inte ger så mycket tillbaka. Men faktum är att om man som medarbete kontinuerligt får sin rösthörd, känner att man blir lyssnad på och får påverka sin jobbsituation så kommer man med största sannolikhet också att göra ett bättre jobb. 

Därför är ett enkelt sätt att öka trivseln på företaget att vara lyhörd inför sina medarbetares förslag och önskemål. Är det någon som vill arbeta andra tider, någon som tycker att det krävs en förändring av något slag? Lyssna och försök möta medarbetarnas tanka. 

För det man verkligen ska komma ihåg vad gäller att skapa en trivsam arbetsplats och ett klimat där saker och ting går smidigt på företaget är att allting i slutändan är en investering för en själv också. Det handlar inte enbart om att medarbetarna ska trivas och ha det bra. Har man glada medarbetare kommer man själv också att få en bättre vardag och ett företag som fungerar bättre. Med medarbetare som gör allt vad dem kan. Självklart är det fortfarande man själv som arbetsgivare som ska ha sista ordet kring hur saker och ting ska fungera, och alla önskningar är inte möjliga att uppfylla. Men ibland är det nog att bara lyssna och visa att man hör.