You are currently viewing Just nu söker NEM copywriters

Just nu söker NEM copywriters

Om NEM: Hälsa – utan långa vårdköer

Krånglet börjar redan när man försöker ringa sin vårdcentral för att få hjälp med sin hälsa. Ofta är telefontiderna slut och när man äntligen kommer till en läkare, vill de bara hantera ett problem i taget och tittar sällan på helheten. Kontakten mellan vårdgivare har ofta brister och det är enklare att skriva ut mediciner än att hitta orsaken till patientens problem.

Det bästa är ju att ha en egen läkare som man lätt kommer i kontakt med och som ser till hela patienten/personen, inte bara det aktuella problemet. Någon som också går igenom ens livsstil, dvs stress, sömn, kost, motion, genetiska anlag etc, allt som kan bidra till att kartlägga hälsan. En aktör som är otroligt i framkant inom detta är nem.health

En personlig hälsoplan
Välj en kvalificerad vårdgivare där du får din egen läkare, som tillsammans med dig går igenom din hälsa, svarar på dina frågor och som förstår din livssituation. En vårdgivare med experter som gör en noggrann hälsoanalys och livsstilsgenomgång, som resulterar i en personlig hälsoplan med konkreta råd.

Vägen till en bättre hälsa
Inledande konsultation, Avancerad provtagning, Personlig hälsoplan, Bio-tracking och återkommande hälsokontroller samt obegränsad tillgång till din personliga läkare

Tänk på att en kompetent vårdgivare bör vara registrerad och ligga under IVO:s tillsyn.