You are currently viewing Hur ett rekryteringsverktyg kan förenkla rekryteringen

Hur ett rekryteringsverktyg kan förenkla rekryteringen

Rekrytering är krävande på många olika sätt. Det gäller att locka till sig rätt kandidater, erbjuda en smidig ansökningsprocess, bedöma kompetenser och sprida jobbannonserna på ett bra sätt. Ett rekryteringsverktyg kan förenkla och effektivisera hela processen från början till slut.

Det finns flera olika rekryteringsverktyg att välja mellan och en del företag har sina egenutvecklade verktyg. Här ska vi titta närmare på Workbusters rekryteringsverktyg som har hjälpt företag och jobbkandidater med rekrytering sedan 2008.

Bygg upp företagets varumärke

Workbusters rekryteringsverktyg låter företag integrera en karriärsida direkt på sina egna hemsidor. Det gör att företagen kan ligga i framkant i den trend som gäller idag, där en karriärsida anses vara ett måste och kandidaterna förväntar sig en enkel ansökan. Karriärsidan kan även uppdateras enkelt genom dynamiskt och datadrivet innehåll.

När kandidater letar efter nya jobb är det framförallt steget ut ur trygghetszonen som kan vara skrämmande. Om företaget kan visa hur det är att jobba hos dem, är det lättare att ta beslutet. Workbusters Stories är ett artikelformat för karriärsidor som gör det enkelt att dela innehåll som intresserar rätt kandidater. Engagerat innehåll gör det lättare för kandidater att föreställa sig hur det är att jobba hos företaget.

Ett bra stöd för annonsering i sociala medier gör det enkelt att lägga ut jobbannonserna på de plattformar där bra kandidater kan finnas.

En enklare ansökningsprocess

Ett rekryteringsverktyg förenklar ansökningsprocessen för kandidater på flera olika sätt. Med Workbusters rekryteringsverktyg behöver inte företag kräva ett CV, utan det går att lägga till en funktion som gör att frågor kommer upp. Kandidaten kan därför svara omedelbart på frågor som till exempel “Har du B-körkort?”. Det underlättar för rekryterare som slipper gå igenom alla meritförteckningar och det erbjuder kandidaten en lättare ansökningsprocess.

Tanken är att potentiella medarbetare ska se jobbannonsen och kunna ansöka direkt från mobilen. Krävs det ett CV och personligt brev som måste skickas från datorn är det många som struntar i att söka.

Ett automatiserat urval

Den tråkigaste delen i rekryteringsprocessen är att behöva tacka nej till kandidater, men det är inte en bra idé att dröja med det. Ett tidigt avslag ger en bättre kandidatupplevelse och stärker företagets varumärke. Personer som ansöker och får ett nej, är mer sannolika att söka igen med uppdaterade kvalifikationer om de fick ett snabbt svar vid det första avslaget.

Workbusters rekryteringsverktyg har automatiserat urvalet om vilka kandidater som inte lever upp till jobbkraven som har specificerats på annonsen. Företaget sätter upp regler för när en kandidat får automatiskt avslag och efter hur många dagar beskedet ska skickas.

Den automatiserade processen gör det både enklare att säga nej till kandidater, samtidigt som det sparar tid eftersom rekryterare slipper göra allt manuellt.