You are currently viewing Fortsatt ökning i omsättning på svenska spelmarknaden

Fortsatt ökning i omsättning på svenska spelmarknaden

Den svenska spelmarknaden går stadigt uppåt. Det visar nya siffror från Spelinspektionens senaste sammanställning av spelmarknadens omsättning för 2022. Totalt rör det sig om en ökning om 5,1 procent, jämfört med föregående året, och 10,9 procent jämfört med 2020.
Därför ökar omsättningen – enligt Spelinspektionen
För svenska spelare är det idag möjligt att besöka såväl svensklicensierade som olicensierade aktörer när det kommer till spel om pengar. Men trots att många fortsatt söker sig till de bästa casino utan licens, som är kända för friare regleringar kring bonusar och spelgränser, visar siffrorna att svenskar i allt större utsträckning väljer de inhemska alternativen.
Att omsättningen ökat, tror Spelinspektionen främst beror på att de restriktioner som införts under pandemin nu hävts. Under juli 2020 infördes så kallade tillfälliga spelansvarsåtgärder för att motverka problemspelande allt eftersom fler individer behövt isolera och distansera sig till följd av spridningen av Covid-19, vilket man på regeringsnivå sett kunnat öka antalet spelare som påvisar spelproblem i landet.
Inom de tillfälliga spelansvarsåtgärderna har restriktioner gällande bonuserbjudanden, insättningar och speltid införts. Detta har inneburit att:
• Spelare endast kunnat ta del av en bonus om max 100 kronor per licenshavare.
• Insättningar från spelare fick uppgå till max 5000 kronor
• Spelare behövde även uppge en högre gräns för den tid de tänkt spendera på plattformen
Dessa restriktioner möttes under sin giltighetstid med en rad kritik från spelare som bland annat menat på att reglerna försämrat deras spelupplevelser. Det har även varit skälet till att spelare sökt sig till plattformar med licenser utomlands där såväl bonusar som insättningar inte följts av några striktare restriktioner.
Spelare lockas fortsatt till casinon utan licens
Även idag är intresset för casinon utan svensk licens stort, då dessa aktörer fortsatt har friare regleringar när det kommer till bonuserbjudanden, utbud och allmänna spelgränser. Trots att de extrainsatta spelansvarsåtgärderna hävts gäller enbart en bonus per spelare och licenshavare på svenska casinon, och spelare måste även idag sätta gränser för sitt spelande kring de summor de tänkt spendera hos aktören under en daglig, veckovis och månatlig basis.
Att siffrorna för den svenska spelmarknaden ökar, tyder på att det finns ett ökat intresse av svensklicensierat spel. Dock är det svårt att avgöra om även omsättningen från svenska spelare ökat hos de utländska aktörerna. Detta eftersom dessa siffror inte finns tillgängliga för Spelinspektionen att ta del av.
Statskontoret påpekar glapp i statistiken
Hur många svenskar som faktiskt spelar på casinon utan svensk licens är svårt att anta då det saknas statistik kring detta, vilket även understryks i Statskontorets slutrapport innehållande en utvärdering av den svenska spellagen.
Enligt rapporten, som tagits fram under maj 2022, har man sett en ökad kanaliseringsgrad vilken visar antalet svenskar som väljer att vända sig till svenska aktörer inom spel om pengar. Denna siffra har stigit från ca 50 till 87 procent sedan den nya spellicensen infördes. Trots dessa positiva siffror vill man se ett förtydligande av hur många spelare som även omsätter pengar på casinon utan svensk licens.
Sett till de siffror som finns att tillgå, uppgick svenskarnas omsättning på casino utan svensk licens till ca 2,4 miljarder kronor. Men Statskontoret menar på att dessa uppgifter egentligen enbart är uppskattningar. Av denna anledning anser Statskontoret att regeringen bör ge Spelinspektionen uppdraget att ytterligare fördjupa sig i kanaliseringsgradens uträkning. Däribland vill man även få en uppfattning om hur de myndigheter som licensierat utländska spelbolag beräknar sina kanaliseringsgrader, samt om huruvida ett samarbete kring detta kan vara behjälpligt.
Därtill vill Statskontoret se fler utvecklade svar i Spelinspektionens rapporter kring svenskarnas spelvanor. Trots att man konstaterat i de senaste sammanställningarna att många svenskar spelar hos icke svensklicensierade aktörer saknas direkta anledningar varför, samt att svarsfrekvensen inte varit lika hög som vid andra frågeställningar.
2,4 miljarder till casino utan svensk licens
Enligt statiskt som gått att få fram från 2021, har svenskar totalt sett omsatt 2,4 miljarder kronor hos aktörer utan svensk licens, vilket är en väldigt hög summa, trots en ökad kanaliseringsgrad. Att stoppa allt spel hos utländska spelbolag visar sig därför vara en svår uppgift, eftersom det trots allt fortsatt finns en stor efterfrågan på dessa tjänster bland svenska spelare.
Omsättningen 2022 i siffror
Som nämnt har den totala omsättningen ökat från 2021 till 2022 med 5,1 procent. Sett till siffror rör det sig om en ökning från ca 26 miljarder till 27,4. Den största ökningen har främst setts bland casinospel och vadhållning, som under samma period ökat omsättningen med dryga 6 procent. Däremot var spel på statliga lotterier och spel på värdeautomater i princip oförändrade.