You are currently viewing Efter pandemin: Är fortfarande spelbolag med svensk licens lönsamma?

Efter pandemin: Är fortfarande spelbolag med svensk licens lönsamma?

Precis som många andra företag drabbades den svenska spelbranschen på nätet av de omfattande pandemi restriktioner. Men till skillnad från andra branscher, såsom restauranger, gällde restriktionerna inte begränsningar vad gäller sittplatser och antal kunder. Istället avsedde restriktionerna för att minska risken för spelproblem bland den svenska befolkningen.

Nu har dessa tillfälliga spelregler avskaffats och många spelbolag har kunnat återgå till sin normala verksamhet. I den här artikeln undersöker vi hur spelbolagen påverkades av kravet och hur framtiden ser ut för dem.

Regeringen införde en tillfällig spelförordning i 2020

Regeringen införde en tillfällig spelförordning för att stärka spelar skyddet med anledning av pandemin. Denna förordning innehöll många bestämmelser relaterade till insättnings- och uttagsgränser, bonuserbjudanden, inloggningstid etc. Några konkreta exempel är:

  • Insättningar fick högst uppgå till 5.000 kronor per vecka.
  • Förlustgränserna fick max vara upp till 5.000 kronor per vecka.
  • Insättningsbonusen fick enbart ges vid registreringstillfället, eller vid första speltillfälle och uppgå till högst 100 kronor.

Den tillfälliga lagen hade liten påverkan på spelande

Enligt den senaste analysen från Folkhälsomyndigheten hade varken spelproblemen eller behovet av stöd förändrats på befolkningsnivå. De såg dock att spelandet ökade i vissa grupper, exempelvis de som redan hade ett problemspelande, var arbetslösa eller hade inställda fritidsaktiviteter. Men skillnaden i ökningen av problemspelande var inte statistiskt signifikant.

Trots att färre spelade med pengar under pandemin minskade inte försäljningen på den reglerade svenska spelmarknaden under 2020. Dessutom har omsättningen i branschen fortsatt att öka under 2021, och branschen omsatte totalt 26,0 miljarder kronor 2021. Vilket är en ökning med 5% jämfört med föregående år. Trots dessa hårda restriktioner, så anser många att merparten utav online casinos klarade sig väl under pandemin.

Framtiden ser ljusare ut för spelbolagen

Sedan en tid tillbaka är den tillfälliga spelförordningen slopad. Det betyder att många av reglerna har återgått till hur de såg ut innan pandemin. Vad gäller bonusarna kan vi se att det finns ett antal casinon som för närvarande erbjuder bonusar upp till 3 000 och mer. Läs mer här för att se aktuella bonusar på den svenska spelmarknaden.

Med det sagt kvarstår oro inom branschen. Till exempel finns det en risk att det nuvarande regelverk både förändras och skärps. Men många spelbolag är dock positiva till en löpande utvärdering av tillfälliga åtgärder eftersom det finns hopp om att med mer kunskap, samarbete med myndigheter och fakta kan omregleringen av den svenska spelmarknaden bli mer hållbar och framgångsrik.