You are currently viewing Dessa regler appliceras på en svensk casino bonus

Dessa regler appliceras på en svensk casino bonus

Den svenska spelmarknaden har varit öppen för privatägda spelbolag sedan 2019. Detta är någonting som har lett till att allt fler svenskar har valt att söka sig tillbaka till svenska plattformar från utländska casinon. Det har också lett till att stora förändringar har skett på den svenska spelmarknaden och vilka hur plattformarna som svenskar väljer att spela på ser ut idag. 

Den svenska spelmarknaden har blivit modern, och på senare år har det hänt en hel del med hur den är strukturerad . Idag så erbjuds en casino bonus på så gott som alla plattformar, även om det finns ett hårt regelverk kring hur dessa får fungera och se ut. Här nedanför kommer det att följa en kortare introduktion och förklaring kring hur reglerna på svenska casinon ser ut kring bonusar, och vad detta har för påverkan på plattformarnas uppbyggnad och på förutsättningarna för spelare. 

Dessa regler gäller för en svensk casino bonus

Även om det numera är tillåtet, och vanligt, att casinon och olika spelplattformar erbjuder bonusar till sina kunder så betyder det inte att det är fritt fram för spelbolagen att styra fritt kring hur dessa bonusar får se ut eller fungera. Det finns ett strikt regelverk som finns på plats för att förhindra att svenskar ska bli lockade till att spela för mycket eller på ett ohälsosamt sätt genom bonusar. 

Även om det finns regler kring hur stora bonusar får vara och annat liknande så är det viktigaste att känna till hur det fungerar med hur casinon får erbjuda bonusar. Enligt det svenska regelverket får ett casino enbart erbjuda bonusar till kunder en gång. När en kund har tagit emot en bonus från en plattform får samma kund aldrig mer ta emot en bonus från samma casino, men ett kan ta emot en bonus som utfärdas via samma spelbolag men på en annan plattform. 

Effekten av detta 

Effekten av att reglerna kring bonusar på svenska casinon ser ut på det här sättet är först och främst att många svenska spelare känner sig nödgade till att hoppa från casino till casino med jämna mellanrum för att fortsätta ha möjligheten att ta del av bonusar. Detta betyder också att även om casinon kan använda sig av bonusar som ett sätt att locka till sig kunder är det inte någonting som kan utnyttjas för bibehålla kunder under en längre period. 

För att ett casino ska ha möjlighet att behålla en kund över en längre tid krävs det således också att plattformen erbjuder någonting annat än enbart en bra casino bonus. Exempelvis kan detta vara i form av att ha ett riktigt bra och rikligt utbud, eller genom att erbjuda spelare möjligheten att ta del av smarta betalningar.