You are currently viewing Den stigande inflationen påverkar lönsamheten hos småföretag

Den stigande inflationen påverkar lönsamheten hos småföretag

Enligt konsumentprisindex med fast ränta (KPIF) var inflationen i maj 2022 6,4%, vilket var en ökning med 1,0 % från föregående månad.

Precis som den vanliga befolkningen i Sverige så kantas många företag nu med stora prisförändringar som har en betydande inverkan på deras lönsamhet – och här är småföretagare extra känsliga för stora inflations- och prisförändringar.

Vad bidrar till den höga inflationstakten?

Inflation är ökningen av priserna på varor och tjänster i ett land över en tid. Riksbanken har sedan tidigare satt som mål att hålla inflationen på 2% årligen. Detta hjälper företag att bättre planera sin ekonomi och skapar en stabilare ekonomin. Men den nuvarande inflationen är betydligt högre än målet.

Orsakerna till inflationen är komplexa och olika eftersom det finns många olika förklaringar till inflationen, inte bara vad som händer här i Sverige utan även hela världsekonomin.

Några av de stora orsakerna till den stigande inflationen är effekterna av pandemin och störningar i leveranserna, som har lett till ökade fraktkostnader. Energipriserna har även börjat stiga från låga nivåer, vilket har en stark effekt på livsmedelspriserna. Men en stor anledning till den dramatiska uppgången är även kriget i Ukraina och blockaderna mot Ryssland som påverkar hela världsekonomin.

Den stigande inflationen har påverkat flertalet varor, inklusive: drivmedel, el, transport, boende inventarier och hushållsvaror, samt livsmedel – och inte minst lån.

Hur påverkar inflationen mitt företag?

Även om inflationen har nått sin högsta nivå sedan länge, så finns det mycket som talar för hög inflation i år och nästa år. Den stigande inflationen är ett problem för småföretag eftersom de vanligtvis inte har lika stora marginaler och köpkraft som större verksamheter.

Inflationen påverkar företagen på olika sätt, beroende på vilken typ av verksamhet de är i. Vissa branscher har till exempel höga fasta kostnader och kan inte lätt föra över inflationen till kunderna.

Några av de mest uppenbara sätten det kan påverka din verksamhet är genom:

  • Ökade fraktkostnader
  • Längre leveranstider
  • Kostnader för insatsvaror och lagervaror
  • Ökade personalkostnader

Vad kan småföretagare göra för att stå emot inflationsökningen?

Lyckligtvis finns det en rad initiativ som småföretagare kan göra för att motstå inflation sökningen. I tider av hög inflation brukar oftast räntorna för både privat- och företagslån öka. Då kan det vara dags att se över lånet, alternativt ta ett nytt flexibelt lån för att säkra kapital under dessa svåra månader. Prisjämförelsesidor kan hjälpa dig att hitta det bästa lånet för dina behov. En annan idé kan vara att se över företagets processer och försöka öka produktiviteten, eller ersätta dyrare material med mer ekonomiska val.