Dags att rengöra ventilationen – det här behöver du tänka på

Ventilation är viktigt i alla typer av byggnader och lokaler där människor vistas. En ventilation som inte fungerar gör att det kan bli problem med fukt och mögel vilket påverkar människors hälsa. Dessutom kan det orsaka skador på lokalerna eller byggnaden. Här berättar vi mer om vad du behöver tänka på när det gäller ventilation och frånluftsvärmepumpar.

Oavsett om du har en byggnad, en lokal eller ett småhus så behöver ventilationssystemet underhållas och rengöras med jämna mellanrum. Ventilationsrengöring väcker många frågor där den kanske vanligaste är hur ofta man behöver man rengöra. Det enkla svaret är att det varierar beroende på ventilationssystem, men generellt brukar man tala om att det inte bör gå mer än 4-5 år innan systemet kontrolleras och rengörs.

Varför ska man rengöra regelbundet?

Som vi nämnde i inledningen kan brist på rengöring och underhåll leda till fukt- och mögelskador vilket påverkar både lokalerna och människors hälsa. Att planera för regelbunden rengöring och översyn ger inte bara ett bättre inomhusklimat, det bidrar också till lägre energiförbrukning och en längre livslängd på ventilationssystemet. En regelbunden rengöring sparar dessutom pengar i längden då det förebygger fel som kan uppstå och bli väldigt kostsamma.

Vad behöver man tänka på?

Det finns många företag som erbjuder underhåll och rengöring av ventilation. Här är fyra viktiga saker att tänka på inför en ventilationsrengöring:

  • Underhåll och rengöring av ventilationsaggregatet
  • Rengöring av alla kanaler
  • Korrekta inställningar i systemet
  • Se till att alla användare har kunskap om systemet

– De som använder lokalerna ska ges bra anvisningar för hur till exempel de rumsspecifika regulatorerna ska användas eller vart man ska rapportera problem eller dålig inomhusluft, säger experten Kirsi-Maaria Forssell på Motiva som är den finska statens bolag för hållbar utveckling.

Anlita en seriös aktör

De senaste åren har det slagits larm om oseriösa företag som ringer och erbjuder ventilationsrengöring. De riktar sig oftast mot ägare av småhus och får det att framstå som att det finns ett lagkrav. Det stämmer inte då kravet på kommunal rengöring av köksfläktar och im-kanaler försvann redan 2004. Då hade kommunerna det övergripande ansvaret och sotaren kom då regelbundet för att besikta och rengöra. Numera ligger det helt på husägarens eget ansvar att se till att rengöring och underhåll blir utfört. Tacka därför aldrig ja till ett erbjudande utan att ha kollat upp företaget samt vad som faktiskt gäller.