Vi behöver empatiskt ledarskap mer än någonsin!!!

Hur ofta kan man se empati i kravprofilen för en platsannons till ett jobb? Ja inte särskilt ofta. Det är heller inte just den empatiska personen som man tror kan leverera bäst.

Men tänk om vårt arbetsliv håller på att svänga helt radikalt i takt med att vi arbetar mer i funktionsanpassade ­kontorslandskap och på distans. Behöver vi inte då mötas och samtala ännu mer och med kvalitet och empati? Varför är just det empatiska ledarskapet på tapeten och varför kan vi samtidigt läsa så mycket om söndrande narcissistiskt ledarskap? Vad är egentligen skillnaden och kan vi som människor både ha ­empati och narcissism inom oss på samma gång? Utmaningen är att hitta den gyllene balansen mellan att båda bejaka sina egna intressen och att även ha intresse för andras bästa på vägen. Det intressanta är att en organisation faktiskt styr och leder sin kultur där till exempel konkurrens och/eller empati är tongivande i olika grad. Det handlar om vad som belönas, vem som belönas, vilka gränser man sätter och vad man efterfrågar som ett bra resultat. Det intressanta är att arbetsteam med hög arbetstillfredsställelse och engagemang presterar bäst och kostar minst i form av sjukfrånvaro och personalomsättning. Vilket ledarskap bidrar då till detta? Vilket ledarskap bidrar till bäst resultat på sikt?  

Man kan säga att empatiskt ledarskap och narcissistiskt ledarskap representerar två motsatta ytterligheter när det kommer till hur en ledare engagerar sig med och påverkar sina medarbetare. Här är några av de viktigaste skillnaderna mellan en empatisk ledare och en narcissistisk ledare. Observera att narcissism i sin ytterlighet ofta definieras som dysfunktionellt beteende men trots det kan vi uppleva och se denna typ av ledarskap ganska ofta oavsett vad vi kallar det. Alla har vi dessutom en viss grad av detta men vi behöver  prata mer om vad denna typ av ledarskap faktiskt gör med våra arbetsplatser, särskilt om det sker i sina ytterligheter. Gränserna är hårfina och vägarna att nå resultat olika. Vad händer då i det narcissistiska landskapet om narcissistiska intressen påverkar ledarskapet i för hög grad?  

 

Fokus på andra – Fokus på sig själv:

Empatisk ledare: Har en stark förmåga att förstå och sätta sig in i andras känslor och perspektiv. Fokuserar på att stödja och hjälpa sina medarbetare för att främja deras välbefinnande och prestation.
Narcissistisk ledare: Har en tendens att vara självcentrerad och fokusera på sina egna behov och framgångar. Prioriterar ofta sina egna intressen och egen glans framför teamets eller organisationens bästa.

Lyssnar och kommunicerar – Dominerar och dikterar:

Empatisk ledare: Är en god lyssnare och kommunicerar effektivt med sina medarbetare. Skapar en öppen och tillitsfull kommunikationsmiljö där medarbetare känner sig hörda och förstådda.
Narcissistisk ledare: Tenderar att dominera konversationer, diktera beslut och visa brist på intresse för andras åsikter. Kommunikationen kan vara ensidig och mer inriktad på att bekräfta ledarens egen syn på verkligheten.

Samarbete – Konkurrens:

Empatisk ledare: Främjar samarbete och teamarbete. Ser värdet av att ­bygga starka relationer inom teamet och uppmuntrar till ömsesidig stöd.
Narcissistisk ledare: Kan skapa en ­kultur av intern konkurrens och uppmuntra individer att tävla mot varandra. Söker ofta personlig framgång utan att nödvändigtvis prioritera teamets framgång.

Feedback och erkännande – Krav på beundran:

Empatisk ledare: Ger konstruktiv feedback och erkänner andras prestationer. Uppmuntrar och stödjer medarbetare för att hjälpa dem att växa och utvecklas.
Narcissistisk ledare: Kräver ofta beundran och erkännande från andra. Kan vara kritisk mot andra medarbetares prestationer och använda feedback som ett medel för att kontrollera och dominera.

Motivation och inspiration – Manipulation:

Empatisk ledare: Inspirerar och motiverar genom att bygga på medarbetarnas styrkor och skapa en meningsfull vision. Arbetar för att stärka och stödja sina medarbetares motivation.
Narcissistisk ledare: Kan använda manipulationstaktiker för att uppnå egna mål. Motiverar ofta genom att fokusera på att uppnå personliga framgångar och att vinna beundran.

 

Empatiska ledare skapar oftast en mer hälsosam arbetskultur och främjar hållbar framgång, medan narcissistiska ledare kan riskera att skapa en miljö som präglas av konflikt och brist på tillit.

Det empatiska ledarskapet för oss till det framtida arbetslivet på ett mer kraftfullt, långsiktigt och framgångsrikt sätt. Då både presterar vi och mår bättre. Att ge näring till det mer empatiska ledarskapet blir allt viktigare för att skapa hållbara och effektiva arbetsmiljöer där medarbetare trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Det är en nyckelfaktor för att möta de utmaningar och krav som dagens arbetsliv ställer på ledare och organisationer. Jag tror faktiskt att empati ska in i kravprofilerna i mycket högre grad om vi vill ha hälsan och hållbarheten i behåll och bygga för en empatisk framtid där vi levandegör varandra snarare än konkurrerar. Hur utvecklar man då en empatisk kultur? Läs min nästa krönika om språket som motorväg!! 

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden #1 2024

Susanne Bergman
Organisationskonsult & författare

Susanne

Tillbaka till krönikor