Vem behöver entreprenörskap i skolan?

Det nya skolåret har dragit i gång på riktigt med allt vad det innebär. Skolan är en plats för kunskap, inlärning, sociala samspel, rörelse, upptäcka, utforska och mycket mer. Skolan och alla pedagoger lägger grunden för alla andra yrken som finns i vårt samhälle vilket borde göra skolan till den absolut viktigaste funktionen i vårt välfärdssystem.

Du som har tagit dig tid att läsa ända hit går antingen i skolan eller har gått i skolan och har säkerligen både bra och mindre bra minnen från den här tiden. Skolans form och struktur passar inte alla men den formar oss oavsett om vi gillar det eller inte. Men oavsett hur du känner kring din skoltid är det helt säkert att du inte hade varit på den platsen, i det yrket och i den rollen du är idag om det inte hade varit för just skolan.

Även om jag är lärare i grunden anser jag att mer tid i skolan borde gå till inspiration som skapar nyfikna individer och mindre till ren faktakunskap och information. Jag är helt säker på att det skulle öppna upp för fler nyfikna och initiativtagande individer skulle bli mer anpassningsbara för arbetsmarknaden vi har idag.

När Företagarna varje år ställer frågan till våra medlemsföretag runt om i Sverige om vad som är det största tillväxthindret så hamnar alltid svaret om att det är svårt att hitta rätt kompetens högst upp på listan. Spontant kan säkert många då tänka att det mest handlar om olika typer av spetskompetens som det råder brist på och det är till viss del sant. Men den huvudsakliga bristen ligger inte i det även om det självfallet är önskvärt med personer som sitter på rätt yrkesutbildning och bakgrund. Det som efterfrågas allra mest är individer med rätt inställning, driv och attityd till arbete, helt enkelt företagsamma individer.

Hur får vi då företagsamma individer? Det finns så klart inte bara ett svar på det men jag vet att entreprenörskap i skolan spelar en viktig grundläggande roll för det arbetet, men entreprenörskap i skolan är viktigt på fler än ett sätt. Först och främst för att det öppnar upp ögonen och förståelsen för företagande och alla möjligheter men även utmaningar i det innebär. Det visar även att bli företagare är en möjlig karriärväg i stället för att ta en anställning.
Sverige är helt beroende av tillväxten av nya företag, bland annat för att hålla vårt fantastiska välfärdssystem på den nivå vi har och så att Sverige fortsatt kan vara ett av världen absolut bästa länder att bo och verka i. Väl fungerande företag är livsnerven i Sverige och skapar jobbtillfällen, skapar skatteintäkter och bidrar till ett mer levande livskraftigt samhälle.

Förutom att vi får fler personer som vågar starta och driva företag så genererar entreprenörskap i skolan personer som lär sig ta ansvar, bli vetgiriga, initiativtagande, modiga m.m. Det är just de egenskaper som arbetsgivare efterfrågar av en företagsam individ. Lägger man sedan på med rätt yrkeskunskap som jag nämnde ovan så är det jackpot för arbetsmarknaden. Jag vet att många skolor jobbar med entreprenörskap på ett eller annat sätt men vi måste låta det ta och ha en ännu mer given plats i skolan och i undervisningen så att fler barn och unga får möjlighet att bli företagsamma.

Min övertygelse är att om entreprenörskap i skolan skall fungera på ett bra och effektivt sätt så måste man ha avsatt resurser för detta eller så måste man ta hjälp av någon av det fantastiska organisationer som är proffs på detta. Det kan vara till exempel vara Framtidsfrön, Ung Företagsamhet eller Ung Drive. Deras koncept bygger på olika verktyg upplägg som skall göra entreprenörskap i skolan inspirerande och roligare och samtidigt inte bli en belastning för befintlig verksamhet utan samtidigt underlätta pedagogernas jobb. Dessa organisationer kan även spela en viktig roll och vara en brygga mellan skola och näringsliv för att entreprenörskap i skolan skall bli så verklighetsförankrat som möjligt vilket är bra.

För att knyta ihop säcken och svara på den allra första frågan som ställs i krönikan så tror jag att hela Sverige och Sveriges företag behöver och är beroende av entreprenörskap i skolan för att kunna möta upp dagens men även morgondagens kompetensbehov och utmaningar.

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 8 – 2021

Robert Wallin
Bitr. Regionchef, Företagarna Östergötland

Robert

Tillbaka till krönikor