Schack och matt?

Jag har börjat intressera mig för schack och är precis i början av min resa inom schackets värld. Är det någon som kan mycket om schack som läser detta – var snäll mot mig.

Vad jag uppfattar är att spela schack har lite med ledarskap att göra. Att spela schack är ett lagspel. 16 pjäser med olika förmågor som tillsammans har ett gemensamt mål – vinna över den andra. Som schackspelare är du ledare för dina pjäser och ska använda deras olika förmågor till ert gemsamma mål.

Det finns ett begrepp inom schacket: att ”utveckla pjäserna”. Det betyder att man behöver få ut pjäserna och få ett övertag om mitten på schackbrädet. Har du ett övertag där, kan du lättare styra dina pjäser. Motsatsen är att pjäserna till stora delar står kvar på sin utgångsplats. Du har då inget övertag och du nyttjar inte pjäsernas förmågor. Just att utveckla pjäserna leder mina tankar till ledarskap – att utveckla medarbetarna så att deras förmåga kommer till sin rätt, och att man stärker varandra i sitt uppdrag.

Det finns dock skillnader mellan schack och att vara ledare. I schacket finns det fasta regler för hur pjäserna får gå. 

I ledarskapet är det du som utvecklar dina medarbetare utifrån deras förmågor och hur situationen ser ut, hur era mål är för företaget/organisationen. Genom att leda alla medarbetare på rätt sätt, får du ut det bästa av varje medarbetare. Det är nu ni når målen i verksamheten. 

Hur tänker du? Ska vi träffas och ta ett parti schack och prata ledarskap?

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 5 – 2023

Mikael Laweby
Professionell Coach

Mikael är ICF (International Coach Federation) Professional Certified Coach.
Mikael coachar grupper, chefer och medarbetare.

k_mlaweby

Tillbaka till krönikor