Rak och tydlig kommunikation

I dessa tider av hemkarantän och uteblivna fritidsaktiviteter är det kanske en och annan av oss som passar på att starta ett renoveringsprojekt. Inte sällan anlitas en hantverkare och även om ditt projekt bara är ett litet projekt till en begränsad budget finns det inga garantier för att den begränsade omfattningen innebär att allt flyter på som du tänkt dig. Det är därför en god idé att vara noggrann med förväntningar och målbilder redan innan projektet drar igång – och detta oavsett projektet storlek och kostnadsomfattning.

Tyvärr stöter vi alltför många gånger på situationer där parterna inte har samma uppfattningar om förväntningar och målbilder. Vad förväntas till exempel vad gäller kvalitet i förhållande till lämnas prisuppgift? Vad är det för materialval som ingår och på vilket sätt ska arbetet utföras? Även om en hantverkare har att iaktta fackmässighet och branschmässiga regler kanske dina förväntningar var något annat än ”bara” en branschmässig standardlösning utan karisma eller charm.

Även om du kan kommunicera med hantverkaren avseende dina förväntningar och du är helnöjd med resultatet kanske ni inte är överens om prissättningen. När det gäller just prisbilden är utgångspunkten att priset följer vad ni har avtalat. Men även här kan det finnas olika uppfattningar om vad ni faktiskt har kommit överens om. Till exempel kan hantverkaren ha uppfattningen om att ett lämnat pris enbart varit en ungefärlig prisuppgift medan du har fått uppfattningen att lämnad prisuppgift är ett fast pris. Om vi ska generalisera och dra detta till sin spets så kommer den som till syvende och sist kan bevisa sin ståndpunkt att får rätt. Finns det exempelvis skriftlig kommunikation där hantverkaren varit tydlig med att det är just en uppskattad prisuppgift ligger det nära till hands att utgå ifrån att hantverkarens mening gäller. Är däremot kommunikationen otydlig och det talas i termer av bestämt pris – då är det troligen din mening som gäller. Det vore dock tråkigt att avsluta ett renoveringsprojekt med en utdragen diskussion om vem som sagt vad, vem som kan bevisa vad och i slutändan landa långt ifrån vad som var själva idén med hela projektet.

Det är därför viktigt att ha en rak och tydlig dialog för att undvika situationer där parterna kan uppfatta samma sak på två olika sätt. Se alltid till att vara tydlig med vad dina förväntningar är; i det stora och det lilla. Var även tydliga med övriga väsentliga delar såsom exempelvis priset. En rak och tydlig kommunikation kan i de flesta fall undvika missförstånd och att ni pratar förbi varandra. Det leder i sin tur till att både ni och hantverkaren i slutändan är glada och nöjda. Glöm dock inte bort att skriva ner det ni kommer överens om, så att ni slipper diskutera vad ni så rakt och tydligt har kommunicerat kring. Minnet kan vara gott, men ibland kort.

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 11 – 2020

Jessica Kling
Advokat, Maminza

Jessica Kling

Tillbaka till krönikor