Nya jobb skapas bäst av små och medelstora företag så sänk skatten på att anställa är ni snälla!

Två av valets absolut viktigaste frågor är egentligen två sidor av samma mynt. Å ena sidan finns frågan om hur vi kan skapa fler jobb. Å andra sidan det faktum att vi i Sverige nu har mellan 700 000 och en miljon människor som skulle kunna försörja sig själva, men tyvärr inte gör det av olika anledningar. Vi har en hög arbetslöshet som särskilt märks i grupper som står långt från arbetsmarknaden vilket är förödande för både individerna och samhällsekonomin.

Vi vet sedan länge att fyra av fem nya jobb i Sverige skapas i små och medelstora företag. I ägarledda och snabbväxande företag är jobbskapandet särskilt starkt. Jobben skapas däremot inte genom magi, utan för att kunna anställa fler behöver små och medelstora företag goda och förbättrade villkor.
Att anställa någon är ett stort åtagande och ansvar för en småföretagare, men trots ett försämrat konjunkturläge i världen och ökande inflation ser småföretagen positivt på möjligheterna att expandera. Höga kostnader för att anställa är dock ett betydande hinder. En särskilt betungande kostnad är arbetsgivaravgiften, som är en skatt på att anställa.

Arbetsgivaravgiften ska gå till den anställdes sociala trygghetsförsäkringar, men under de senaste 20 åren har det blivit allt mindre sant. Från att en femtedel av summan utgjordes av ren skatt, utan koppling till socialförsäkringar, är det i dag omkring hälften. Denna överbeskattning av anställda syns sällan i lönebeskedet, men gör det avsevärt dyrare för företagare att anställa.

Att höga arbetsgivaravgifter är ett hinder för att anställa har även regeringen insett. Detta är bra och man har bland annat sänkt skatten på att anställa ungdomar. Under sommaren 2022 är arbetsgivaravgiften för anställda som är mellan 19 och 23 år nedsatt med två tredjedelar.

Företagarna tycker att regeringen är på rätt väg med denna sänkning, men att det inte får stanna där. En generell sänkning av arbetsgivaravgifterna skulle vara positivt för jobbskapandet. I synnerhet borde den allmänna löneavgiften¬ – en ren skatt från första kronan, minskas. Riktade sänkningar som visat sig ha god effekt bör också utökas. Särskilt sänkningen för företagare som anställer sin första medarbetare (också kallad ”växa-stöd”) bör utökas – den har sedan införandet 2017 använts för nästan 16 000 nya jobb.

Nya jobb skapas bäst av företag – och främst av små och medelstora företag. Låt dem göra det ännu mer – genom att sänka skatten på att anställa. Vi vill se att de senaste årens trend med ökade skatter på att anställa vänds.

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 7 – 2022

Robert Wallin
Bitr. Regionchef, Företagarna Östergötland

Robert

Tillbaka till krönikor