Nöjda företagare är bra för Sverige!

Att hävda att mina nästan sju år hos Företagarna har varit de mest lugna och stabila i Sveriges företagarhistoria, ­särskilt de senaste fyra åren, vore inget annat än en lögn. Men trots det verkar det ändå som att företagare och då framför allt småföretagare är relativt nöjda med livet. Innan du läser vidare vill jag tillägga att jag vet och förstår att det finns många företagare ute i landet som varken har haft det eller har en stabil situation just nu och påverkas enormt av vår rådande omvärldssituation. Men bortom dessa utmaningar finns ljus­punkter, vilket framgår i Statistiska centralbyråns senaste rapport om företagares nöjdhet. Där framgår det att företagare är mer nöjda med livet än anställda, studerande, arbetslösa och pensionärer vilket gjorde att jag kände en blandning av förvåning och igen­känning. 

SCB:s undersökning är en del av deras årliga kartläggning av svenskars levnadsförhållanden och avslöjar en intressant bild som visar att en genomsnittlig nöjdhet med livet ligger på 7,5 på en 11-gradig skala och där företagare toppar listan med en nöjdhetssiffra på hela 8,0! Först blev jag lite förvånad, främst med tanke på hur de senaste fyra åren har varit, samtidigt inte så förvånad då jag vet att entreprenörer och företagare i grund och botten är obotliga optimister och problemlösare!

Den här statistiken skulle kunna väcka frågor i mig kring vad är det som gör livet som företagare så tillfredsställande? Men efter att ha mött många företagare i min yrkesroll i otaliga sammanhang vet jag att det finns flertalet anledningar till att man är nöjd som företagare. Det ­flesta jag har talat med under åren tycker att friheten och att kunna bestämma över vad man gör, när man vill och hur man vill, det vill säga att vara sin egen chef, är det bästa med att driva sin egen verksamhet. Jag tänker på min vän Thomas, en soloföretagare, som alltid betonat hur hans arbete ger honom en stor känsla av frihet, självständighet och självstyre som han inte skulle kunna få som anställd och som han värde­sätter väldigt högt. En annan betydande drivkraft är möjligheten att realisera sina drömmar, vare sig det handlar om att utveckla en unik produkt, erbjuda en ny tjänst, skapa ekonomisk framgång eller omvandla en hobby till sitt levebröd. 

Som jag nämner ovan är min vän soloföretagare men hur ser det ut med soloföretagare kontra företagare med anställda? Enligt en studie som vi på Företagarna genomförde tillsammans med Socio­logiska Institutionen vid Umeå Universitet, verkar soloföretagare njuta av en högre grad av tillfredsställelse än de som har anställda. Det vi kan se i ­undersökningen är att detta skulle kunna bero på den ökade självständighet och den mindre tidspressen som ensam­företagande ofta innebär. Å andra sidan, bär solo­företagare också en tyngre ­börda av ansvar och osäkerhet, en balansakt som inte alltid är lätt att hantera. 

En annan aspekt som fångade min uppmärksamhet var att det inte finns någon direkt skillnad i välbefinnande mellan manliga och kvinnliga företagare, män tycks dock vara något mer nöjda med sin fritid. Jag kan ändå känna att detta är spännande med tanke på att det i olika sammanhang finns ganska stora skillnader på förutsättningarna på att driva företag som kvinna eller man. För att ge ett exempel och ett tydligt sammanhang är det när det kommer till finansiering och hur mycket lättare det är att ta del av detta som man kontra att vara kvinna. Men det här är bara en aspekt av många och skall vi vara ärliga så borde det inte spela någon roll vilket kön man tillhör utan företagare är företagare oavsett! 

Vi kan konstatera är att företagare är lite nöjdare än befolkningen i snitt och så länge vi har nöjda företagare kommer vi ha ett fungerande samhälle! Det är i företagandet basen till Sveriges välfärd byggs, det är här 4 av 5 jobb skapas och mycket mer. Låt våra 500 000 stycken företagare i Sverige som är nöjda idag bli ännu nöjdare så kommer vi få ett Sverige som är ännu bättre!    

Tidigare publicerat i Affärsstaden #1 2024

Robert Wallin
Bitr. Regionchef, Företagarna Östergötland

Robert

Tillbaka till krönikor