När privatlivet inkräktar på näringslivet

När du äger ett aktiebolag tillsammans med flera andra delägare bör du ta dig tiden att analysera hur du och dina kompanjoner ser på ägandet av bolaget. Råder det samstämmighet över hur man ser på bolagets framtid? Många gånger tror man att så är fallet, ofta visar det sig dock att det inte är den faktiska omständigheten.

Även om vi i Sverige har lagstiftning som kan berätta för oss hur vi ska agera i olika situationer vad gäller exempelvis driften av ett aktiebolag, så finns det all anledning att fördjupa sig i frågan med sin kompanjon. Exempel på relevanta frågeställningar är hur man ser på frågor såsom ex vinstutdelning, utköp, behovet av att tillskjuta kapital, om man har rätt att konkurrera med bolaget, vilka värderingar som ska gälla vid fall att man engagerar medlemmar från sin egen familj mm.

Det är nödvändigt att tydliggöra och skapa förutsägbarhet i driften av bolaget inte bara vad gäller ekonomiska termer och praktiska frågeställningar vad gäller bestämmande utan även vad gäller rena familjerättsliga situationer. Vad kommer hända med bolaget om någon av oss avlider, skiljer sig eller blir allvarligt sjuk? Det är viktigt att skaffa sig en plan och ett gemensamt synsätt för hur det ska hanteras. Arbetet är inte alltid lätt men det tar bort många bekymmer dels för din kompanjon och men även för nära och kära att du redan tagit ställning. En bra värderingsklausul minimerar framtida tvister och ger din familj en möjlighet att göra rätt prioriteringar i svåra situationer.

Scenario: Ägandet av ett aktiebolag med två delägare är reglerat endast genom lag. Delägare 1 är gift och har två minderåriga barn sedan tidigare samt 1 barn med nuvarande maka. Delägare 1 avlider.
Resultat: Här kan resultatet bli att Delägare 2 nu får driva bolaget vidare med arvingar till delägare 1 som i detta fall blir delägare 1:s änka samt delägare 1:s före detta fru. Detta kan givetvis visa sig vara en mycket lyckosam konstellation men det kan även ligga en risk i att så inte är fallet. Framförallt var det inte dessa kompanjoner som delägare 2 såg framför sig när han investerade i bolaget.

Slutsatsen är följaktligen, ta ansvar för ditt ägande och skydda dig själv, dina nära, delägare, anställda och bolaget genom att ta dig tiden att formulera hur driften av bolaget ska ske och vilka förutsättningar som gäller. Dagens tips är att det inte är på aktieägaravtalet som man ska spara in. Jag säger det, som redan tidigare nämnts, regionen har en mycket god tillgång på duktiga advokater och jurister. Det finns inte någon anledning att försöka reda sig själv i denna fråga utan ta hjälp. Se till att skapa struktur, ordning och trygghet.

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 7 – 2020

Elisabeth Wedenberg

Advokat, 
Maminza Advokatbyrå AB

Elisabeth Wedenberg

Tillbaka till krönikor