Marknadsföringsekvationen

Alla som jobbar med marknadsföring vet att tid (t), starkt varumärke (v) och konvertering (k) är det som krävs för att lyckas. De är starkt beroende av varandra, de multiplicerar. Är en faktor noll blir slutresultatet noll. Kan man formulera detta i en ekvation? Ja, varför inte – resultatet R_m är produkten av faktorerna t, v och k.

Rm = t * v * k

Rm = Resultatet av marknadsföringen
t = tid
v = varumärkets styrka
k = konvertering

Förvänta dig inte en strikt matematisk ekvation. Se det som ett sätt att förstå marknadsföringens mekanismer. Ett par exempel: Ett starkt varumärke kan kompensera både kort tid och låg konvertering. Mycket tid kan kompensera för ett svagare varumärke och låg konvertering.

Låt oss gå igenom varje faktor var för sig.

Tid har vi alla lika mycket av. Det är vad vi gör av tiden som skiljer oss åt. Inom marknadsföring handlar tiden om uthållighet och fokus, och den tid vi verkligen ägnar åt att sprida vårt budskap. Ju mer tid vi lägger på marknadsföring, ju större insikter får vi om våra kunder som ger oss feedback. Mer fokus gör oss mer konsekventa i våra handlingar, och vi får med oss fler från företaget. När jag var marknadschef var min största önskan att få mer tid. Men det gäller att ta vara på tiden och våga misslyckas, lära sig och förbättra sig. De som är riktigt bra är uthålliga och misslyckas massor, för att sedan hitta det som fungerar.

Så skapas tid till marknadsföringen:
Aktivera dig nu – starta med marknadsföringen
Gör din grej och lyssna inte på alla skeptiker
Fira både små och stora framgångar
Skyll inte på alla andra – ta eget kommando.

Varumärket särskiljer en produkt eller en tjänst. Varumärket skapar igenkänning. Varumärkets styrka är avgörande för attraktionskraften. Du kanske tycker att varumärket och produkten inte är samma sak, precis, men de hänger intimt ihop. Jag anser att vi generellt behöver tänka mer på varumärket och mindre på produkten för att lyckas i dagens digitala värld.
Du vet väl själv att du köper av den du gillar och har förtroende för. Du rekommenderar bra produkter med starkt varumärke till andra. Starka varumärken marknadsför nästan sig själva. Dock måste du hela tiden jobba på ditt varumärke. Säljare älskar starka varumärken. Starka varumärken kostar mindre att marknadsföra och får en naturlig draghjälp av kunder och ambassadörer.

Så skapas ett starkt varumärke:
Du måste bli riktigt bra på det du gör
Ha en tydlig värdegrund som genomsyrar hela företaget
Ha en kommunikationsstrategi som går ut på att ge kunderna en anledning att tänka på dig
Har du mycket pengar kan du köpa ett starkt varumärke – effektivt men dyrt.

Konvertering är när en potentiell kund genomför en önskad handling, t.ex. anmäler sig till ett nyhetsbrev eller köper något. Framgångsrik marknadsföring betyder fler kunder och ökade intäkter, annars är den inte framgångsrik. Därför måste konverteringen finnas med i ekvationen. Konverteringsprocessen ser till att potentiella kunder tar sig vidare i köpresan.

Så skapas en hög konvertering:
Ha tydliga steg att kunna ta i köpresan
Fråga dig själv – är det lätt att bli kund?
Vad kan stoppa dig från att lyckas?
Om du inte tror på dig själv så kommer du att marknadsföra dig som alla andra, kopiera andras sätt att göra det på. Det kommer inte skapa ett starkt varumärke. Din osäkerhet kommer att bromsa din kommunikation eftersom du inte känner ditt eget värde.

Om du är otålig kommer tiden vara till din nackdel. Du kommer inte få insikter om dina kunder och tjänster. Tiden kommer inte att räcka till för att stärka ditt varumärke.
Din rädsla för att misslyckas gör att du inte vågar prova nya saker. Det leder till stagnation i företaget. Du kommer inte våga lita på andra. Bakom all framgångsrik marknadsföring finns en stor andel misslyckad marknadsföring.

Så slutsatsen blir alltså; börja tro på dig själv, var inte så otålig och våga misslyckas. Vågar du lyckas så kommer tiden, varumärket och konverteringen att börja multiplicera ditt resultat.

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 07 – 2019

[one_half last=”no”]

Tomas Tränkner

Tomas har 30 års erfarenhet av marknadsföring, både digitalt och genom en bakgrund som marknadschef. Han driver idag företaget Slipsten Marknadsutveckling och är en flitigt anlitad poddproducent, föreläsare och digital strateg.

[/one_half]
[one_half last=”yes”]

[/one_half]

Tillbaka till krönikor