Mål

Flera säger att de arbetar med mål. Att ha mål ger förutsättningar för att uppnå något med det man har framför sig. Mål kan sättas upp på olika sätt. Ett vanligt sätt är att man tar fram mål med hjälp av modellen SMARTA-mål; Specifika – Mätbara – Accepterade (uppnåeliga) – Realistiska – Tidsatta – Accepterade. Det tror jag de flesta av er som läser detta känner till. När målet är satt, är det en fördel att ta fram en handlingsplan för att stegvis arbeta sig mot sitt mål. Fundera på vilka fördelar det skulle innebära för dig att nå ditt mål? Du kan få kunskap, känna glädje i att uppnå ett mål, trygghet (ekonomi, en ny kund, bra samarbete med dina kollegor, etcetera). Fördelarna kan vara många! Det är dina fördelar som du ska fundera på. Fundera även på vilka fördelar andra kan få genom att målet nås? Kommer alla mål att kunna bara uppfyllas? I det mesta man gör finns det hinder/risker man kan råka ut för. Dock är det så att om man är medveten om dem går, det att ­finna möjligheter att de inte kan för­verkligas eller kanske eliminera dem.

När detta arbete är gjort, går det nu att sätta aktiviteter på vad exakt som ska göras. Det är en bit kvar från målet till att aktiviteterna bestäms. Jag vet med mig själv att jag går från en tanke till ­aktiviteter, utan att fundera på ovan­stående. Vissa gånger är det bra, men när jag ska göra något större och jag ­verkligen sätter mig ner och gör ett så kallat SMARTA-mål tittar på fördelar, risker med mera – då når jag mitt mål.
Allt har blivit tydligare för mig.

Är målet otydligt är det svårt att bryta ner det till de aktiviteter som behöver göras. Om målet är otydligt, funderar du på vad du egentligen ska göra i stället för att fokusera på målet. De flesta av oss vill ha tydliga mål som vi kan ta oss till med hjälp av aktiviteterna. 

Fundera på om dina/era mål är tydliga? Är målet tydligt för dina kollegor/medarbetare? Om målet inte är tydligt kan det lätt bli så att de inte vet vad som ska göras, och de lägger sin tid på att fundera vad målet är i stället för att följa planen till målet. Få eller inga aktiviteter tar er framåt i sådant fall.

Mitt råd till er är att ha en tydlig ­riktning på vad som ska göras, och från det planera bra aktiviteter.

Nästa gång vi träffs – berätta för mig om dina tankar om att arbeta med tydliga mål!  

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 2 – 2023

Mikael Laweby
Professionell Coach

Mikael Laweby är ledarutvecklare vid Nya Ledarskapet. Om du kan leda dig själv kan du också leda andra. För att vara en god ledare ­behöver du därför fokusera på och utveckla ett ­antal ledar­kompetenser som du kommer att ha stor nytta av i ditt ledarskap.
Det börjar när du börjar!

k_mlaweby

Tillbaka till krönikor