Lyssna

Hur är det med att lyssna på dina arbetskollegor? Lyssnar du verkligen på dem fullt ut? När man sitter i samtal, är det inte ovanligt att man lyssnar för att svara eller göra ett nytt inlägg – inte för att lyssna för att förstå och höra vad andra har att säga. Man vill så gärna säga något så lyssnandet på den som pratar kommer i andra hand, risken är stor att du missar vad den andra egentligen har att säga.

Att var aktivt lyssnande innebär bland annat att man först lyssnar på som vad uttrycks. Men även att lyssna på hur det sägs; vilket tonläge personen som du lyssnar på har och vilket kroppsspråk den har. Sitter den med öppna armar eller med armarna i kors och nedsänkta ögonbryn. Detta är vad man kallar för icke verbal kommunikation. Självklart är orden viktiga, men vad är det personen inte säger? Finns det något som personen inte säger? Svarar personen på dina frågor? För att öppna upp samtalet använd dig av så kallade öppna frågor, frågor som börjar med:

  • Vad
  • Hur
  • När
  • Var
  • Vilka
  • Vem

En ytterligare del av det aktiva lyssnandet är att summera och återspegla vad som har sagts. Det kan du göra med att inleda med att säga exempelvis, ”Om jag förstår dig rätt….” eller ”Jag hör dig säga….”. Genom att inleda på detta sätt, håller du samtalet öppet för att ändra vad du tror du har hört, du hjälper till att göra en sammanfattning.

Att kunna lyssna och lyssna aktivt är en mycket bra egenskap. Mycket kan komma fram i sådana samtal. Träna på att kunna lyssna. Sätt dig på en bänk på ett torg eller på ett fik och bara lyssna. Lyssna på alla ljud du hör. Efter ett tag, koncentrerar dig på ett lyssna efter ett visst ljud, ljudmönster eller vad det kan vara. Försök att hitta nyanser och variationer på ljudet. Bara genom att göra denna övning kan du fokusera ännu mer på den du lyssnar på.

Tills vi träffas nästa gång – berätta för mig hur din träning har gått med att förbättra ditt aktiva
lyssnande.

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 03 – 2019

[one_half last=”no”]

Mikael Laweby
Koching AB.

Mikael är utbildad och certifierad coach inom ICF, International Coach Federation samt certifierad karriärcoach hos NewStart. Mikael coachar de som funderar på sin egna karriärutveckling eller de som är i omställning från sin nuvarande arbetsgivare.

[/one_half]
[one_half last=”yes”]
k_mlaweby
[/one_half]

Tillbaka till krönikor