Kvinnligt ägande är lösningen på jämställdheten

Förra året fick jag både köpa och bära hem vår kungsgran. Den var tung som satan och stack mig på kinden. I huvudet förbannade jag min man som hävdat att detta år var det min tur. Män och kvinnor hjälps åt att cementera strukturer ibland och vissa domäner verkar ha fått en extra effektiv vaccinspruta mot förändring. Julgranskånkande må vara en liten sådan. Ägandet, däremot, är en stor.

Vet ni hur många procent av jordens samlade tillgångar som ägs av kvinnor? Jag har hört siffran nio procent. I Sverige är det både bättre och sämre. 14 procent av fastigheterna i Sverige ägs av kvinnor, för mark är siffran 15 procent. Skogen (julgranar i långa rader!) har ett mer jämställt ägande, 38 procent ägs av kvinnor. Kanske som ett resultat av att skogsfastigheter ofta går i arv och att barn fortfarande kommer i den form de kommer.

Ägande innebär makt. Makt att säga nej, makt att fatta beslut, makt att påverka andra människor. Till syvende och sist är det den som äger som oftast har sista ordet.

Att ägandet fortfarande är anmärkningsvärt ojämnt fördelat tror jag är den riktiga roten till ojämställdheten i vårt moderna land. Historiska strukturer hänger slentrianmässigt kvar som dammiga julkulor högst upp i jättegranen. De har anor från tider då det mesta gjordes för att hålla kvinnor borta från makten. Stänga dem ute från skolan, undanhålla rösträtt, omyndigförklara dem eller, tvinga dem till viss beklädnad eller hålla dem instängda. Vissa av sakerna på listan pågår faktiskt än idag. Kanske inte i vårt land men i många andra hörn på vår planet. Klart försvårande omständigheter för ett ägande.

Den ruskigaste av alla ruskiga siffror visar sig vara andelen av det totala aktievärdet som direktägs av kvinnor i Sverige idag. Översatt i julterminologi så har män nittiosex julgranskulor medan kvinnor har fyra. Detta är alltså inte 1800-tal, utan nutid. Här finns en sällan skådad potential till förändring.

Julen står för dörren. Ge nu inte din mamma, syster, fru, väninna, vd eller jaktkompis ett klädesplagg eller parfym. Köp henne istället aktier, skriv över bilen på henne (kvinnor äger 34 procent av de privatägda bilarna i Sverige, män äger 66 procent) eller någon annan av era i egentlig mening gemensamma kapitaltillgångar. Intressera henne för risktagande och direktägande. Ge henne ett brev där det klart och tydligt står att som kvinna är det av största vikt för mänskligheten att äga mer tillgångar.

Ägande är makt, makt är frihet och frihet, det är det dyrbaraste i världen.

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 11 – 2019

[one_half last=”no”]

Johanna Palmér
Fristående samhällsdebattör och styrelseproffs

[/one_half]
[one_half last=”yes”]
Johanna Palmer - Foto: Crelle
[/one_half]

Tillbaka till krönikor