Juridiken som verktyg

Det finns som bekant många verktyg att använda sig av inom affärsvärlden. Olika strategier att överväga för att ditt företag ska få de allra bästa förutsättningarna att bli starkare. Det finns många teorier om på vilket sätt ett bolag bör drivas på och olika ledarstilar att implementera dessa teorier med. Många av dessa teorier, ledarstilar och verktyg ger inte något exakt utfall innan det prövats. Många gånger krävs det en ihärdighet och en långsiktighet.

Det krävs ett risktagande som varierar i intensitet beroende av vad det är för strategi som du tänker använda dig av. Det här är inget nytt för en person som driver ett företag. Man vet om och är van att hantera risk, man kalkylerar risken och väger för och nackdelar innan strategin påbörjas. Juridiken är, oaktat man vill eller inte, en del av dessa strategier. Ett framgångsrikt förhållningssätt till juridiken är att alltid tydliggöra dess plats såsom ett verktyg som alltid är en del av analysen.

Personligen anser jag förstås att juridiken inte bara bör finnas med att ”checka av” utan även analyseras. Oavsett ska det alltid tas ett aktivt beslut kring juridiken så att man är medveten om vilken risk man tar alternativt vara medveten om att man tar en risk genom att inte analysera situationen ur ett juridiskt perspektiv. Det är som företagare oundvikligt att inte hamna i situationer där risk förekommer. Jag skulle säga att upplever man att man befinner sig i en helt riskfri situation har man antagligen inte gjort sin analys korrekt. Oaktat detta, kan juridiken hjälpa dig med att bringa tydlighet kring hur stor risk du tar.

Slutsatsen? Risk finns mer eller mindre, juridiken är dock ett verktyg som kan tydliggöra många risker för dig och ditt företag om du låter juridiken ta en självklar plats på agendan. Där syftet är att juridiken ska bidra till din verksamhet genom riskallokering, tydlighet och, varför inte, till bättre affärer.

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 1 – 2021

Elisabeth Wedenberg

Advokat, 
Maminza Advokatbyrå AB

Elisabeth Wedenberg

Tillbaka till krönikor