Jämställdhetsjävulen spökar

Det hjälper inte att studera mycket. Högutbildade kvinnor har också lägre inkomster, även om arbetet har samma kvalifikationsnivå. I studien framgår att kvinnor i genomsnitt har en osaklig löneskillnad på nästan 100 000 kronor per år, trots att man rensat för bakgrundsfaktorer som utbildningsnivå och socioekonomisk bakgrund.
Du har läst rapporter som denna många gånger. Du har sett rubrikerna. Du vet någonstans att det är på detta vis. Men varför?
Kvinnor föder barn och kan producera mjölk? Är det där skon klämmer? Att eftersom kvinnor drar det otvivelaktigt tyngsta lasset när det gäller att föra mänskligheten vidare, så kan de inte anses ha rätt till samma timpenning på arbetsmarknaden?

Kvinnor är mer trygghetsfokuserade? Är det där skon klämmer? Kvinnor tar generellt mindre och mer genomtänkta risker och krockar exempelvis inte lika ofta i trafiken. Då kan de inte anses vara värda samma lön som en man som gått samma utbildning? Att vara trygghetssökande brukar i andra fall premieras, exempelvis är en bilförsäkring för en ung kvinna i regel billigare än för en ung man.

Samhällen värderar genom historien könen olika? Är det i våra nedärvda föreställningar som problemet sitter?
Män och kvinnor har några få biologiska skillnader. Kvinnor har en möjlighet att föda barn och män har en möjlighet att få avkastning på sina spermier. Män har i genomsnitt mer muskelstyrka, kvinnor har bättre motståndskraft mot sjukdomar.
Dessa skillnader har historiskt filtrerats genom kulturella glasögon och cementerat en uppfattning om att män är mer värda än kvinnor. Det är en ren fantasiprodukt. En fantasiprodukt som vidmakthållits av religioner, politiska system och inskränkta individer som ibland använt sig av sin muskelstyrka och aggression.
I vissa rättssystem i världen faller våldtäkt under kränkande av äganderätten. Offret är inte den våldtagna kvinnan utan mannen som äger henne. Mindre resurser satsas i världen på kvinnlig hälsa och utbildning. Kvinnor har mindre ekonomisk makt och ägande, mindre politiskt inflytande och mindre rörelsefrihet. Genus är en kapplöpning där en del av löparna bara tävlar om bronsmedaljen.

Vad är det för fel på oss moderna människor? Hur kan vi låta dinosaurieföreställningar påverka lönesättningen på en arbetsmarknad i ett av världens mest värderingsmässigt överlägsna länder? Hur kan vi hemfalla åt våra lata hjärnor och de förprogrammerade förställningsramarna som härstammar från svunna tider?
Det är dags att uppdatera vår ålderdomliga tankevärld med en helt ny generations föreställningar. Män och kvinnor är lika mycket värda. På arbetsmarknaden, i familjen, i samhället och i politiken.

Så är det med den saken.

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 04 – 2019

[one_half last=”no”]

Johanna Palmér
vd,
Östsvenska Handelskammaren

[/one_half]
[one_half last=”yes”]
Johanna Palmer
[/one_half]

Tillbaka till krönikor