I lagens tjänst

Ett uppmärksammat fall gäller Exxon. Företaget har bevisligen sedan länge haft god kännedom om vetenskapen runt fossila bränslens påverkan på klimatet och dess katastrofala konsekvenser. Trots det satsade man miljonbelopp på kampanjer som spred desinformation om kopplingen mellan förbränning av fossila bränslen och höjda temperaturer. När detta uppdagades inleddes ett antal stämningar från amerikanska städer och stater. Inte bara gällande att bolaget vilselett allmänheten, men också för att man har fört investerare bakom ljuset när det gäller vilka ekonomiska risker klimatförändringen innebär för företaget. Exxon har svarat aggressivt och försökt föra bevis att målen är politiskt motiverade, men det har hittills inte stoppat processerna. Exxon-målet har följts upp av att många fler städer och stater har stämt ett antal bolag med fossila intressen (BP, Shell, Chevron etc) för att få dem att bekosta klimatanpassningsåtgärder. Det kanske kan leda till att bolagen får stå för en liten del av de enorma kostnader som de inte behövt visa i sina böcker.

I USA har ungdomar stämt både regeringen och ett antal stater för att de inte agerat tillräckligt snabbt och starkt för att stoppa den globala uppvärmningen. I den unika stämningen riktad mot den amerikanska staten anklagar ungdomarna USAs regering för att ha brutit mot deras konstitutionella rättigheter genom att inte skydda vitala allmänna tillgångar som luft och vatten, vilka är helt centrala för att vi ska överleva. Ungdomarna har mött enormt motstånd både från lobbygrupper, fossilindustrin och från den amerikanska regeringen. Men än så länge har ingen domstol avvisat stämningen, tvärtom har högsta domstolen avvisat en begäran från Trump att lägga ner målet.

En grupp amerikanska fiskare har stämt olje- och gasbolag för att tillgången på en viss sorts krabba har minskat markant på grund av ökade havstemperaturer. Målet är unikt eftersom det är första gången en bransch anklagar en annan bransch för att ha försämrat produktionsförutsättningar genom fossila utsläpp. Fiskarna anser att oljeindustrin fått alla vinsterna, men att kostnaderna drabbar bland annat fiskeindustrin. Och fiskarna är bara den första branschen. Om de vinner striden lär bönder, skidorter och andra följa efter.

Att amerikaner stämmer varandra till höger och vänster är inte sällsynt, men klimatrelaterade stämningar blir faktiskt allt vanligare världen över. I Holland har 900 medborgare gjort gemensam sak och stämt den holländska regeringen för att de inte vidtagit åtgärder i linje med Paris-avtalet. Medborgarnas krav är minskade CO2 utsläpp med 25% till 2020 jämfört med 1990 års nivå. Hittills har Holland bara lyckats uppnå 13% minskning. Till allas stora förvåning har medborgarna vunnit i flera instanser med utslaget att regeringen är skyldig att vidta nödvändiga åtgärder. Även om regeringen överklagat domen till högsta instans har man också avsatt en stor budgetpost för kraftfulla åtgärder under 2019, som man förhoppningsvis kommer att genomföra oavsett hur högsta domstolen ser på fallet.
En peruansk bonde och bergsguide har stämt det tyska energibolaget RWE för att de genom sina utsläpp har orsakat skada på hans hem och land. Rent konkret hotas hans by av fatala översvämningar på grund av smältande glaciärer. Att han valde just RWE beror på att det är ett av de bolag i världen som orsakat störst utsläpp (genom att elda kol). Det begärda skadeståndet är mycket litet i sammanhanget, men man kan ju förstå att bolagets ledning är milt sagt nervös. Om de behöver betala ett par tusen Euro till en by i Peru, var skulle slutsumman landa om fler följde samma väg?

Det här är bara toppen på ett isberg. Columbia Law School har registrerat över 1000 domstolsfall kopplade till klimatförändringarna världen över. Svenska samer stämmer EU, flera regeringar, bland annat den brittiska och den belgiska stäms av medborgare, en pakistansk bonde har stämt staten Pakistan, norska ungdomar har överklagat en dom som säger att norska staten har rätt att tillåta oljeutvinning i känsliga arktiska områden, etc.

Det kanske låter som utopier att människor skulle kunna få oljebolag eller regeringar på knä. Men stämningarna mot tobaksbolag i slutet av nittiotalet visar att det inte är en omöjlighet. Den karusellen slutade med att tobaksbolagen gjorde en uppgörelse att betala hundratals miljarder dollar för att täcka ökade sjukvårdskostnader. Och de åtog sig att ändra sitt sätt att marknadsföra tobak på ett drastiskt sätt. I Sverige infördes klimatlagen för ett år sedan, och vi var inte först i världen (Storbritannien och Danmark var före oss). Med lagstiftning på plats är det än lättare att dra regeringar och andra inför rätta. Så jag sätter mitt hopp till att lagens kvarnar kan bli pusselbiten som gör att världen tippar över i omställningens favör.

Tidigare publicerat i Affärsstaden 01 – 2019

[one_half last=”no”]

Malin Forsgren

Seniorkonsult, 
2050

[/one_half]
[one_half last=”yes”]
Malin Forsgren
[/one_half]

Tillbaka till krönikor