Hur skall Sverige få en modern infrastruktur med hållbara transportlösningar?

Jag kan inte annat än att hålla med. Det behövs ett tydligt godsfokus men vi måste även prata om hur vi människor skall transportera oss. Visst, en nationell strategi måste tas fram för att svara upp mot näringslivets krav på modern logistik och där de olika transportslagen samverkar.
Modern logistik ställer ökade krav på infrastrukturens kvalitet, kapacitet och tillförlitlighet. Företag måste kunna kombinera kostnadseffektivitet med en hög servicenivå och flexibilitet för sina kunder. Allt fler av våra företag ser inte landsgränser, något som gör det än viktigare att koppla ihop ett nationellt och internationellt perspektiv på infrastrukturen. Vi måste verka för att säkerställa gränsöverskridande godsstråk i sammanhängande korridorer och noder.

Men trots en stor klarsynthet i vad som behövs tycks regeringen sakna en framtidsvision, i form av användande av ny teknik. Det handlar ju om att långsiktigt förnya det svenska väg- och järnvägsnätet, hamnar, farleder och flygplatser och där nyttan kommer människor, näringsliv och samhälle till del under många år framöver. Hur kan man då inte nämna nya trender och tekniker?
Trenden att hyra i stället för att äga slår nu igenom även för personliga transporter. För yngre generationer är det inte längre lika viktigt att äga, allt fler ser istället fördelarna med att hyra eller betala för en tjänst. Nya typer av bilpooler och paketlösningar som kombinerar transportalternativ möter användarnas behov av flexibilitet och hållbarhet. Det öppnar också dörren till en helt ny marknad för digitala tjänster. Man slipper tråkigt underhåll, kan följa med i utvecklingen och ta del av nya funktioner utan att hela tiden köpa nya prylar – något som i sin tur bidrar till ett hållbart samhälle.

Ta bara strömmande musik och film eller privattaxitjänsten Uber som exempel. Ett par andra spännande exempel är Ubigo, där privatpersoner med behov av olika färdmedel har ett abonnemang som ger tillgång till både cykel, bil, taxi och kollektivtrafik, eller företagen Voi, Lime, Tier, Moow, Glyde vars användare som huvudsakligen finns i de större städerna kan hyra en elsparkcykel enkelt, snabbt och flexibelt.
Jag ser massor av möjligheter för entreprenörer och affärsutvecklare. Det finns stora affärsmöjligheter i de nya digitala lösningar som gör det enkelt för användarna att få information, boka och betala nya tjänster. När användarna hyr fordon i stället för att köpa ändras också kraven på hur de tillverkas. Hela värdekedjan förändras framöver, digitalisering är en drivkraft i det som händer, i kombination med urbaniseringen.

Det kommer att bli mycket viktigare att utnyttja våra gemensamma utrymmen bättre. För att klara det behövs en kombination av automatisering, elektrifiering och tjänsteerbjudanden. Fram för nya tekniska hållbara transportlösningar.

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 07 – 2019

[one_half last=”no”]

Robert Wallin 
Bitr. Regionchef, Företagarna
Småland och Östergötland

[/one_half]
[one_half last=”yes”]
Robert Wallin
[/one_half]

Tillbaka till krönikor