Högtider för dig som söker styrelsekompetens

Så här års är ärmarna uppkavlade på oss valberedare och många sitter och kliar sig i håret. På vilket sätt kan vi förändra styrelsen och hur ska vi hitta rätt personer till uppdragen? Vi vet att svenska tillväxtföretag behöver ha kompetenta styrelser med mångfald för att säkerställa innovationskraft och öka fokus på hållbarhet i en allt mer snabbrörlig omvärld. Har bolaget en kompetent styrelse anpassad för de utmaningar som väntar runt hörnet? Kan sammansättningen i styrelsen bli något vassare och än mer värdeskapande? Det är hög tid att tänka på det nu.

Att genomföra ett väl genomtänkt beredningsarbete inför årsstämman (eller vid behov resten av året) innebär att man gör ett bra förarbete och planerar tillsättningen lite mer som ett vanligt projekt. Utvärdera och analysera nuvarande styrelse och dess arbete och gör en lista över de kompetenser och erfarenheter bolaget verkligen skulle behöva de närmaste åren. Oavsett hur styrelsen är bemannad idag. Ni måste våga ifrågasätta sammansättningen och inte hoppa över att följa upp vad enskilda ledamöter uträttat och tillfört. När ni är klara med det har ni ett jättebra underlag för att ta fram en bra profil och börja med det tidskrävande och mest kreativt påfrestande arbetet. Nämligen sökandet efter nya ledamöter.

Det räcker inte längre för en styrelseledamot att vara en före detta vd, släkting till en huvudägare eller ha högt anseende i samhället. Dagens ledamöter behöver både dokumenterad och relevant kompetens, engagemang och tid. Till det ska läggas en förmåga att arbeta i team. Det gäller ordförande lika mycket som styrelseledamöter. Att ha fyra fasta styrelsemöten och ett strategimöte per år fungerar inte för tillväxtbolag. Vare sig för Startups, Scaleups eller”Ups” noterade på en marknadsplats.

För att lyckas rekrytera rätt styrelseledamöter och inte bara bra sådana så behöver ni ha egna erfarenheter och kunskaper om bolagsstyrning och av att rekrytera ledningspersoner. Dessutom är det bra att ha en så kallad ”extern valberedare” med i processen. Det ökar mångfalden, vilken är superviktig i rekryteringssituationer, och de (vi) har ett utifrånperspektiv som är värdefullt och bidrar till att höja nivån på arbetet. Externa valberedare kan du hitta hos Styrelseakademien eller varför inte i 100-listan. Ni kan också anlita en rekryteringsfirma men då ska ni vara noga med att kontrollera att de verkligen har erfarenhet av styrelserekryteringar och inte bara management. Men ni måste göra hemläxan och beredningsarbetet i alla fall. Resultatet blir bättre om ni som kund är pålästa och väl förberedda.

Att arbeta professionellt med att ”bereda val till styrelse” kan få en mängd positiva effekter

  • …den öppnar upp för fler kvinnliga valberedare…
  • …som enligt studier bidrar till en ökad mångfald i styrelserna…
  • … som enligt forskning ökar styrelsens fokus på hållbarhetsarbetet…
  • ….som enligt statistik ökar aktieägarvärdet OCH skapar bättre förutsättningar för kommande generationer att leva gott på planeten jorden …
  • …som i sin tur stärker tilliten mellan aktieägarna och valberedningen.

Olika ägarsituationer kräver olika valberedningar så se till att bolagsstämman beslutar om en modern och funktionell valberedningsinstruktion där de som ska bereda nästa års val av styrelseledamöter och revisor väljs redan på stämman. Då har den nya valberedningen ett helt år på sig till inläsning, planering, sökprocess, kommunikation och presentation av förslag till bemanning av styrelse. Arbetet ska värderas och arvoderas. Då blir februari en lugnare månad för fler valberedningar i Sverige. Svenska bolag får bättre förutsättningar att nå framgång och svensk välfärd säkras.

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 02 – 2019

[one_half last=”no”]

Suzanne Sandler
Valberedare och bloggare inom affärsutveckling och bolagsstyrning

[/one_half]
[one_half last=”yes”]

[/one_half]

Tillbaka till krönikor