Har du rätt skydd för ditt varumärke?

Företagets varumärke är kanske idag viktigare än någonsin. Inte minst för att positionera sig på marknaden och utmärka sig bland alla de valmöjligheter som köpare ställs inför. Det finns olika sätt att profilera sig som företag och ett varumärke kan vara både ord, en logga, figur, särskilda färger i ett kännetecken eller ett ljud.

Utan varumärkesskydd riskerar företaget att annan använder sig av eller efterliknar varumärket och företaget kan då gå miste om det värde som byggts upp i företaget genom nedlagd tid och investeringar. Med ett varumärkesskydd får företaget ensamrätt att använda varumärket för de varor och tjänster som det registrerats för. Skyddet fungerar därigenom som ett verktyg för det fall att någon annan skulle efterlikna varumärket och företagets ensamrätt kan göras gällande i stället för att behöva överväga att byta från det varumärke som byggts upp.

Vet du hur ditt företags varumärkesskydd ser ut? Innan ett varumärke börjar användas är det bra att göra en analys och skanna av om det finns liknade varumärken registrerade och i vilken bransch de i så fall är verksamma. För att få registrera varumärket får det inte finnas redan befintliga liknande varumärken så att det föreligger en förväxlingsrisk. Huruvida det kan finnas en risk för förväxling bedöms utifrån vilka branscher varumärkena är verksamma, dvs. om de avser liknande eller samma typer av varor eller tjänster.

Att registrera ett varumärke fungerar som en försäkring om ensamrätten till att få använda varumärket för de varor eller tjänster som företaget säljer. Skyddet kan även uppnås genom inarbetning, men en registrering är vanligen att föredra för att vara säker på vad skyddet omfattar, samt att skydd som uppnåtts genom inarbetning enbart omfattar det område där varumärket faktiskt är inarbetat.

Nu kanske du redan har ditt varumärke registrerat sedan länge, men glöm inte bort att varumärket ska utvecklas med företaget. Om företaget riktar in sig på en ny marknad, kanske börjar sälja andra varor/tjänster än det som varumärkesregistreringen omfattar, eller det kanske finns planer på att vända sig till en marknad utan för Sveriges gränser; gör inte misstaget att inte ha fullgott skydd för företagets satsning.

Att inte ha rätt skydd för sitt varumärke kan, förutom att du riskerar att tappa marknadsandelar om annan gör anspråk på liknade varumärke i branschen, också innebära att företaget begår varumärkesintrång. Om företaget använder varumärket i sammanhang som det inte har skydd för och det föreligger förväxlingsrisk med annans skyddade varumärke kan det medföra att företaget blir ansvarigt för intrång. Det är med andra ord många delar att tänka på i val av varumärkesstrategi, men väl genomförda överväganden kan skapa värde i företaget.

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 8 – 2021

Jessica Tornberg
Biträdande jurist
Maminza Advokatbyrå AB

Jessica Tornberg

Tillbaka till krönikor