”Happy ship”

Jag hörde från en anställd i Marinen om fenomenet ”Happy ship”. Hon beskrev det som ett tillstånd av balans mellan båtens krav och besättningens förmåga. Ett härligt tillstånd av professionellt lugn, en stark känsla av självförtroende och kollektiv kompetens.

En besättning får kämpa på för att kunna nå fram hit. Det tar flera veckor av träning för att alla roller och funktioner skall börja fungera i smidig samverkan. Ansträngningarna kräver en tydlig inriktning, många timmars arbete och uthållighet för att bli det där goda sammansvetsade teamet. Det räcker inte med att säga ”vi är ett team”. Det är mer att bygga ihop det tills det känns på riktigt. När enheten når fram ger det en varm känsla av samhörighet och en stark tilltro till att kunna lösa alla tänkta uppgifter.

En avgörande framgångsfaktor är att tidigt börja etablera gruppens grundtrygghet. Det arbetet påbörjas egentligen redan innan gruppen setts första gången. Den systematiska rekryterings- och urvalsprocessen påbörjar gruppen formande och känslan av lämplighet för uppgiften. Att bli utvald utifrån sin talang stärker identiteten. Förtroendet för att persongallringen kommer klara sin uppgift att sätta personer i rätt position är grundmurat. Alla har ju själva passerat processen och upplevt den professionell och rättvisande. Efter några introduktionsveckor påbörjas en stegvis utbildning som utvecklar medarbetare från noll till 100. Den resan ger en känsla av rollfungerande och anpassning till allt övrigt.

Parallellt med träningen påminns de om uppgiften. Det är ”båten” som är allas angelägenhet. Att de skall kunna det som krävs för alla tänkbara lägen, ingen tvekan kring ledstjärnan, uppdraget eller på alla uppställda mål.

På en isolerad plats som en båt blir alla valda lösningar synliga. Det blir tydligt hur varje roll och uppgift behövs för att få ett fungerande fartyg. Vi pratade lite om kocken. Han fick ofta höra hur god mat han lagade, om väl tilltagna portioner och att allt alltid fanns på utsatt tid. Uppskattningen gav honom energi, gott humör och byggde yrkesstolthet. Det blev en god anledning att fortsätta prestera på topp.

På båten används inte begreppet Talent Management, men det blev tydligt praktiserat. Strukturen hjälpte organisationen att få till funktioner och samtidigt bygga social samverkan. Det visade att det är hur vi gör saker tillsammans som formar vår kultur. Det kritiska är nästan alltid hur vi skall få relationer att samspela. Vi vet att receptet att jobba ihop en grupp är det mest oslagbara. Vi har hört det förut, att ”gemensamt arbete förenar”.

Talent management kan fungera som stöd för den mer professionella arbetskulturen med medarbetare som snabbare blir accepterade av sin grupp, känner sig mer kompetenta och uppskattade. Här är tre tips du kan börja med

• Klargör riktlinjer, förväntningar och önskvärda beteenden
• Hjälp människor in i passande roller
• Sätt direkt en kultur som gör att vi vill, vågar och växer

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 02 – 2021

Henrik Heslyk
leg.psykolog, arbetsliv- & organisation
executive mentor & karriärcoach
grupp & organisationsutveckling

Henrik Heslyk

Tillbaka till krönikor