Gör det enklare att ta över

Enligt en ny rapport från Företagarna är medelåldern hos företagsledare i Sverige nästan tio år högre än för befolkningen i genomsnitt. Många av dessa företags­ledare kommer snart att överväga att kliva åt sidan. Om inte ägarskiften kan genomföras på ett smidigare och effektivare sätt, riskerar vi att förstöra de företag som företagare har byggt upp under många år. 

Hur fungerar ägarskiften, och varför är processen ofta så krånglig, dyr och tidskrävande? Småföretagare i synnerhet står inför unika utmaningar när det gäller ägarskiften, och det är en fråga som vi måste ta på allvar för att säkra vår framtida välfärd och ekonomi. 

Ett ägarskifte är en stor händelse för både den som lämnar och den som tar över ett företag och ofta är det en komplicerad process att gå igenom. Ett effektivt ägarskifte kan säkerställa företagets ­långsiktiga hållbarhet och tillväxt. ­Samtidigt, om det hanteras dåligt, kan det leda till stora problem för företaget och dess anställda.

I Östergötland precis som i stora delar av Sverige står ett betydande antal företag inför ett ägarskifte. För att vi skall få en positiv utveckling och bibehålla stabila och framgångsrika företag som utgör rygg­raden för vår ekonomi behövs en förenkling av processen i ägarskiften.
Ett smidigare ägarskifte gynnar inte bara de företag som står inför förändringar, utan också vårt lokala näringsliv och samhälle i stort.

Men hur skulle en förbättrad process för ägarskiften se ut? För det första måste Sverige se över skatten. Även om förändringar 2019 gjorde det mer attraktivt att skifta ägarskap inom familjen, finns det fort­farande utrymme för ytterligare ­förbättringar på den fronten. 

För det andra måste vi förbättra informationskanalerna för företagsledare som överväger ett ägarskifte. Myndighets­portalen verksamt.se är en bra plats att börja, men den kan vara bättre på att förmedla råd om hur man förbereder ett ägarskifte.

För det tredje måste vi förbättra små­företagens tillgång till finansiering.
Bankerna har en viktig roll i detta. Men som Företagarnas finansieringsrapport visar är bristen på kunskap om det lokala företagandet från bankens sida en stor utmaning för små och medelstora företag som vill låna pengar. Om bankernas ­förståelse för det lokala näringslivet ökar kommer det även leda till att det blir lättare för dem att stödja ägarskiften.

Att stärka företagsklimatet i Östergötland är inte bara viktigt för våra företag, det är också viktigt för våra arbetstillfällen och skatteintäkter. Vi måste se till att våra företag kan överleva och växa, även när deras ledare är redo att stiga åt sidan. Att göra ägarskiften smidigare och mer effektiva är en viktig del av den processen. 

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden #7 2023

Robert Wallin
Bitr. Regionchef, Företagarna Östergötland

Robert

Tillbaka till krönikor