You are currently viewing Fylla på med energi

Fylla på med energi

Men jag tror också att det är ett tecken på att kunder har börjat ställa betydligt högre miljökrav i kölvattnet av Parisavtalet och Agenda 2030 och därmed ökar efterfrågan på lösningar med hög miljöprestanda. Fler och fler börjar kanske få upp ögonen för det smarta i att utvärdera likväl ekonomiska som miljömässiga konsekvenser över lösningens hela livstid?

Att se tillväxten hos miljöteknikföretagen inger både hopp och fyller på med energi. Det är inte minst viktigt när november-/decembermörkret har lagt sig som en blöt filt över axlarna och orken sinar. Det gäller ju att hitta människor och sammanhang som kan fylla på energilagret. Själv har jag haft förmånen att delta i aktiviteter med universitetsstudenter under hösten, och det har varit väldigt upplivande.

Vet inte om det är något speciellt med LiU:s studenter, men jag tror faktiskt det (är kanske lite jävig eftersom jag själv är en gammal alumni!). Det finns så mycket engagemang och energi hos många jag möter. Och de imponerar ofta både vad gäller kunskaper och förmåga att uttrycka sig.

Bland annat var Cleantech Östergötland med på maskinsektionens arbetsmarknadsdag, som fyndigt nog heter M-Yran. Den riktar sig till studenter som läser maskinteknik, energi miljömanagement samt design och produktutveckling. Förutom att visa upp några lösningar från olika miljöteknikföretag, så körde vi med ett miljöquiz i montern. Eftersom studenterna utlovades en lussebulle om de lämnade in rätt svar så hade vi fullt i montern i princip hela dagen. Det blev många roliga diskussioner om vad Agenda 2030 egentligen är, och huruvida Linköpings kommuns koldioxidmål över huvud taget är rimliga (det tyckte för övrigt i princip inga av besökarna i montern!). Och det där är inga oviktiga frågor – för om vi ska uppnå målen, både på lokal och global nivå, så måste vi ju alla hjälpas åt. Jag förstår att du som läsare är oerhört spänd att få veta vad det var för frågor i miljö­quizzet, så jag delar förstås med mig!

Klarar du frågorna? Om du har alla rätt är du nog också värd en lussebulle! Rätt svar hittar du längst ner.

Cleantech Östergötlands miljöquiz

a) Hur många mål ingår i Agenda 2030 – FN:s globala hållbarhetsmål?

1. 20 huvudmål och 30 undermål

X. 17 stycken

2. 8 stycken

b) Vad heter Sveriges klimatminister (Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat)?

1. Isabella Lövin

X. Karolina Skog

2. Thomas Eneroth

c) Vilket östgötskt företag ansvarar för Sveriges pantsystem av PET-flaskor och ser till att varje pantad flaska eller burk så småningom blir en ny?

1. Förpackningsindustrierna

X. Returpack

2. Bryggerinäringen

d) Linköpings kommun har i politisk enighet fastlagt ett mål när kommunen ska vara koldioxidneutral.

Till vilket år är målet satt?

1. 2025

X. 2030

2. 2040

e) Östergötland har utmärkta förutsättningar för att ställa om till förnybara bränslen. Vi är ett mecka för biogas, med både forskningscentra och flera företag, men också företag som Energifabriken, Agroetanol, Gasum och Chargestorm. Det är bara ett förnybart alternativ som inte finns representerat bland de östgötska företagen. Vilket då?

1. Etanol

X. RME

2. Vätgas

Tidigare publicerat i Affärsstaden 11 – 2017

[one_half last=”no”]

Malin Forsgren
Verksamhetsansvarig,
Cleantech Östergötland

[/one_half]
[one_half last=”yes”]
Malin Forsgren
[/one_half]

 

Tillbaka till krönikor

Rätt svar: a) X, b) 1, c) X, d) 1, e) 2