Fakta eller feeling

Statistik är väldigt tydlig på ett sätt men kan samtidig vara väldigt förvirrande och missvisande på ett annat sätt, allt beror på hur och vem som väljer att lyfta fram den. Det vi på Företagarna har uppmärksammat är att myndigheter tyvärr sällan väljer att lyfta det ur ett företagarperspektiv vilket kan leda till helt felaktiga beslut med förödande konsekvenser för företag och samhälle.

En av tio som är sysselsatt i Sverige är företagare och företagen är motorn i landets maskineri. För dig som har läst tidigare krönikor vet att jag vid upprepade tillfällen har skrivit och påvisat att det är våra företag som skapar välstånd och sysselsättning och då inte bara åt sig själva utan även åt många andra vilket i sin tur driver orten där man är verksam på framåt men framför allt Sverige gemensamt framåt.

En stor börda för företagare är att man är tvungen att lägga mycket tid på administration istället för sin kärnverksamhet, tid som istället skulle kunna skapa faktiskt värde åt dem. Utav den tiden företagen lägger i administration går en stor del åt att agera statistikleverantör till olika myndigheter. Data som myndigheterna väljer att lyfta fram utifrån sin bild av verkligheten. Egna subjektivt valda vinklingar – tyvärr sällan ur ett företagarperspektiv.

Statistik misstolkas

Varje dag blir vi överösta av ny statistik. Ibland rapporteras statistik bara med en enkel siffra. Exempelvis den dagliga rapporteringen av antalet döda personer i Covid-19. Hur många nya dödsfall som rapporterats in den aktuella dagen. Den direkta reflektionen är att det måste ha varit många som har dött i Sverige under 2020, åtminstone från mitten av mars och framåt.

Om vi istället zoomar ut och få ett helhetsperspektiv inser man att antalet döda under förra året går till historien – som året då väldigt få dog i Sverige. Faktum är att förra året ser ut att bli det tredje minst dödliga året under de senaste 50 åren. Det är inte direkt den bilden som fastnat på näthinnan när vi dagligen matas av höga dödstal i Sverige.
Jag vill verkligen inte förminska pandemin på något sätt och motsätter mig inte att vi gemensamt måste bekämpa pandemin på absolut bästa sätt.

Men 2020 går tyvärr till historien på andra sätt än i dödsfallsstatistiken, med bland annat ett historisk stort BNP-fall andra kvartalet, ett digitalt språng, ändrade konsumtionsmönster, social distansering och stigande arbetslöshet. Allt detta får stora konsekvenser för samhället och för många företagare som har drabbats särskilt hårt av pandemins effekter.

Beslut uteblir när statistik saknas

För att kunna rikta in åtgärder där behoven är som störst, behövs alltid ett bra statistikunderlag att utgå ifrån. Ett prioriterat område är att bekämpa brott mot företag. Alla brott kostar samhället enorma resurser, inte bara mätt i pengar, utan både i individuell otrygghet och sämre framtida tillväxtpotential när investeringar uteblir och företag lägger ner. Hur ska vi kunna stoppa brott mot företagare om vi saknar rätt underlag? I den offentliga brottsstatistiken saknas tyvärr en viktig indelning för att kunna se skillnad på brott som drabbar privatpersoner och brott riktade mot företag. Den statistiken behöver omedelbart komma på plats för att kunna sätta in rätt åtgärder.

För att öka tryggheten för företagare behöver också fler brott klaras upp än vad som görs i dag. Då skulle också fler företagare vara benägna att anmäla fler brott som de utsätts för. Tyvärr finns det i dag ett stort mörkertal i anmälningsbenägenheten bland företag.
Min uppmaning till dig som företagare är att du MÅSTE anmäla om du blir utsatt för brott oavsett karaktär och omfattning på det! Beslut om resursfördelning grundas i statistiken och finns det inga brott behövs inga resurser.

Beslut måste bygga på fakta

Många älskar att gå på magkänsla. Men i grunden behöver vi verka för mer faktabaserade beslut. Faktabaserade beslut som ser till helheten och samtidigt fångar upp de viktigaste nyanserna. Det går inte heller att bara välja ut de ”fakta” som passar bäst in i sin egen verklighetsbild. Känslan behöver stå tillbaka när statistik och kunskap säger någonting annat.

Statistiskt sett borde vi lämna ett mindre roligt år bakom oss för att förhoppningsvis möta ett starkare år, välkommen 2021!

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 2 – 2021

Robert Wallin
Bitr. Regionchef, Företagarna Östergötland

Robert

Tillbaka till krönikor