Fake news?

Man kan inte hålla med om allt som står i tidningen. Om någon vill skriva en krönika eller ledare med åsikter som man tycker är knasiga så får man vara glad över att Sverige är ett land där man får ventilera åsikter, oavsett om jag eller någon annan tycker att de är felaktiga. Så var det till exempel med Lena Anderssons famösa krönika i Svenska Dagbladet för några veckor sedan där hon med stor skepticism beskriver klimatfrågan. Hon tror inte att sambandet är klarlagt mellan mänskliga aktiviteter och global uppvärmning – och där anser jag att hon är ute och cyklar (i den krönika som ligger på nätet har några av de fakta som var mest felaktiga tagits bort). Däremot har hon en poäng i krönikan – att i sin iver att ta sig an klimatfrågan, snubblar många journalister och missar den centrala aspekten av uppdraget, dvs att ställa rätt frågor.

På senare tid har jag blivit heligt förbaskad över onyanserad och direkt felaktig bevakning av vissa frågor. Jag har fått en mycket större förståelse för de läkare och forskare som sliter sitt hår över hur media har framställt vissa aspekter av Covid-19 epidemin. Det gör liksom ont när man har mer kunskap än den som rapporterar, och kan se att resultatet blir så fel.

Det mest flagranta på senare tid är TV4 Nyheternas reportage om HVO. För er som inte såg inslaget på Nyheterna den 4 maj så tyckte sig nog reportern Anneli Megner Arn ha gjort ett rejält scoop! Hon hade fått nys om att det fanns en fossil komponent i biodieseln HVO. Till saken hör att HVO dels är ett nyckelbränsle för att uppfylla reduktionsplikten, dels det dominerande bränslet för de som vill köra dieselfordon med ett 100% förnybart alternativ (jag har t.ex. kört min gamla Citroen på HVO i sex år). HVO tillverkas av olika organiska råvaror, som slaktavfall eller vegetabiliska oljor. Enligt Energimyndigheten minskar HVO klimatavtrycket med ca 80-90% (beroende på råvara) jämfört med ren diesel, vilket är nästan i paritet med en elbil. Det är alltså ett väldigt bra bränsle, och det enda som är kontroversiellt är att det går att producera av palmolja eller av restprodukter från palmoljeproduktionen. I produktionen av HVO används ett litet uns vätgas. Idag finns inte s.k. grön vätgas kommersiellt tillgänglig (vilket borde vara en betydligt större skandal att rapportera om med tanke på hur många som refererar till vätgas som den stora räddaren i nöden i klimatfrågan). I stället används vätgas producerad av fossil naturgas. Totalt sett motsvarar naturgasen 0,75% av slutprodukten. Till detta kommer ett lite smörjadditiv för att motorn ska gå bättre, som motsvarar 0.07% av slutprodukten. Ergo är HVO tillverkat av 99,18% förnybar råvara. Detta anser TV4s reporter är en skandal eftersom bolagen kallar HVO för fossilfritt. Om hon åtminstone hade lagt fakta på bordet hade det väl varit OK, för då hade var och en själv kunnat avgöra måttet av skandal. Men i stället lyckas hon klippa ihop intervjuer med två hållbarhetschefer samt en forskare på ett sätt så att det framstår som om det fossila innehållet i HVO:n uppgår till 20%. Hon blandar alltså ihop klimatreduktion och fossilt innehåll på ett helt skandalöst sätt. Vad blir kontentan? Inte att TV4 gör en pudel och publicerar ett uppföljande reportage där de visar hur det egentligen är. Utan snarare att ett antal företag som ställt om sina transporter drar öronen åt sig och tycker att det luktar greenwashing. Jag hoppas att TV4 och Anneli Megner Arn tar på sitt skuldkonto de eventuella transporter som nu går på ful-diesel istället för HVO tack vare deras reportage.

Ett annat tema som har gått mig på nerverna den senaste tiden är DNs rapportering om bioenergi från skogsråvara. Reportrarnas bild som målats upp i flera reportage under våren är inte lika flagrant felaktiga som TV4-reportagen. Men fortfarande onyanserade och utan att belysa alla aspekter av frågan. Reportrarna har lyft fram all användning av skogsråvara som ytterst problematisk och har t.ex. framställt det som att branschen ljuger om att det framför allt är restprodukter som används för bioenergi (vilket det är). Man verkar inte ha full koll på skillnaden i kolets kretslopp mellan fossila bränslen och biobränslen och i artiklarna är reportrarna måna om att lyfta forskares slutsatser om att det är bättre att träd får stå kvar i skogen än att använda materialet till bioenergi. Men ingen artikel tar upp all forskning som visar att bioenergi är helt nödvändigt för att klara klimatfrågan. Och reportrarna undviker genomgående att kommentera vad vi borde göra i stället. Elda fossil olja? Det är viktigt att kunna hålla flera saker i huvudet samtidigt Det finns både bra och dålig bioenergi och att använda restprodukter från skogen i energiproduktion är ett bra sätt att nyttja material som annars blir liggande i skogen. Tyvärr förvärras hela debatten om bioenergi av skogsindustrins för det mesta lika tondöva inlägg i debatten. Man slås ofta av oförmågan att transparent prata om de utmaningar och problem som ett industriellt skogsbruk medför, utan i stället hävda att allt är guld och gröna skogar. Och ja, gröna är väl skogarna, men någon guldmedalj i hållbarhet får verkligen inte allt svenskt skogsbruk. Vare sig DNs reportrar eller skogsbranschen bidrar till ökad samsyn i frågan eller till en öppen och nyanserad debatt. Jag håller verkligen med min kollega Mikael Karlsson som skrev en debattartikel i DN den 16 maj där han föreslår att en bred parlamentarisk kommitté tillsätts som kan jobba fram en strategi för bioenergi på samma sätt som Miljömålsberedningen gjorde för att ta fram Sveriges klimatmål. Då kanske vi skulle kunna komma vidare i en komplex och svår fråga som förenklas alldeles för mycket av alla parter.

Det finns många journalister som gör ett bra jobb och all heder till dem. Men de som inte angriper klimatfrågan med den varsamhet som krävs för att det ska blir rätt borde skriva om något annat. Risken är annars att deras fake news bidrar till en utveckling som går helt emot vad vi behöver.

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 6 – 2021

Malin Forsgren

Malin Forsgren

Seniorkonsult, 
2050

Tillbaka till krönikor