Det krävs strategi och rutiner för framgångsrik rekrytering

Hela åtta av tio företagare har problem med att hitta rätt arbetskraft. Företag som vill växa eller hålla verksamheten i gång under hela året hindras av problemen med kompetensförsörjningen. Ett besvär som dessutom har vuxit till att bli det absolut största tillväxthindret de senaste åren. Har vi ett sådant felmatchat utbildningsväsende i Sverige? Nej, det tror jag faktiskt inte. Det som är absolut viktigast och samtidigt absolut svårast för företagare som ska rekrytera är att hitta arbetssökande med rätt attityd, som är ansvarstagande och självgående. Dessa tre faktorer väger tyngst oberoende av bransch, företagets storlek eller geografiska placering. Företagen vill ha medarbetare som förstår att om de inte kommer tillbaka efter lunchrasten i tid så drabbar det deras kollegor. Jag vill också poängtera att detta inte bara gäller ungdomar. Problemen med att hitta självgående och ansvarstagande människor med rätt attityd spänner över alla generationer och alla utbildningsnivåer.

Men att medarbetare skall kunna klockan och faktiskt vara intresserad av att jobba medan hen är på jobbet är inte för mycket begärt. Över 34 procent av företagen i Östergötland uppger kompetensbrist som största tillväxthindret, jämfört med snittet i riket som ligger på 26 procent. I rapporten ”Det är attityden dumbom” konstaterar vi just att rätt personliga egenskaper, det vill säga social kompetens, är en viktig orsak. Social kompetens handlar inte om att vara en utåtriktad pratkvarn eller festens mittpunkt. Introverta, blyga och tystlåtna människor kan också vara socialt kompetenta. Det finns inget entydigt svar, men jag skall ge ett par exempel.

  • Att acceptera regler och normer, kanske är det gammalmodigt i tider som dessa att slå ett slag för regler och normer. Nuförtiden ska vi vara normkritiska. Absolut, men det betyder inte att alla normer är dåliga. Det handlar om enkla saker komma i tid, vara välvårdad och uppträda artigt.
  • Att lyssna aktivt, det kan vi alla bli bättre på! Att lyssna aktivt är någonting helt annat än att bara vara tyst och vänta på sin tur att tala. Släpp tanken på att du till varje pris måste få säga din briljanta replik. Lyssna istället, så kommer din nästa replik att bli oväntad och intressant för både dig och din samtalspartner.
  • Att ge och ta. Förmågan att både ge och ta i sociala sammanhang är nära besläktad med det aktiva lyssnandet. Det handlar om att både dela med sig av sina egna intressen och kunskaper och ta till sig det som andra har att erbjuda. Ge och ta.
  • Att se saker ur andras perspektiv, hur tänker en miljöpartist? Vad rör sig i huvudet på en frimärkssamlare? Det handlar om att aktivt, på en rent intellektuell nivå, byta perspektiv och inte ge sig förrän man verkligen förstår hur den andra tänker. Går att öva upp med rollspel.
  • Att bidra till det gemensamma, det handlar om att se sig själv som lika delansvarig som alla andra. Vem stannar kvar fem minuter extra efter mötet och plockar undan kaffekopparna? Varför inte du? Notera när andra människor gör någonting enbart för gruppens bästa. Brukar du själv göra det? Om inte, börja nu.
  • Att våga vara sårbar, det här är något av en överkurs i social kompetens. De flesta människor är rädda för att visa sig sårbara. Många av oss gör våra liv till ett ointagligt fort där ingen kan såra oss, vilket tyvärr också innebär att ingen kan komma oss nära.
  • Att säga god morgon, tack och hej då, social kompetens är en egenskap som bor i språket, inte minst i de små och till synes ganska obetydliga orden. Säger du ”god morgon” när du kommer till jobbet och ”hej då” när du går hem? Säger du ”tack” när någon håller upp en dörr?

Självklart har företagen själva har också en hemläxa att göra. Alltför många, framförallt mindre företag, saknar strategier för kompetensförsörjningen. Det blir paniklösningar, och de använder det privata nätverket för att försöka hitta rätt och släcka den akuta branden på personalfronten. Det krävs strategi och rutiner för framgångsrik rekrytering. Dessutom behövs ett öppet sinne när det gäller att ta emot PRAO-elever, praktikanter, arbetssökande som vill jobba men som inte kan språket perfekt, människor med funktionshinder och andra. Som arbetsgivare är det att förvänta sig för mycket att tänka att alla som börjar jobba är helt perfekta dag ett. Alla har vi behov av en Ny på jobbet-skylt i början.
Tidigare publicerat i Affärsstaden 05 – 2019

[one_half last=”no”]

OM SKRIBENTEN

Frida Boklund
Regionchef Företagarna

[/one_half]
[one_half last=”yes”]
Frida Boklund
[/one_half]

Tillbaka till krönikor