Där myndigheter möter företagare

Det svenska affärslandskapet är ett pulserande hjärta av innovation, framsteg och ambition. När jag ser på det fylls jag av en stark känsla av stolthet men också av nyfikenhet. Jag är fascinerad av det komplexa spelet mellan företagare – dessa orädda själar som vågar satsa allt för att förverkliga sina drömmar – och myndigheterna som vägleder, reglerar och ibland utmanar dem.

Företagen, som är själva essensen av vårt land, är ständigt i rörelse, anpassar sig och växer i takt med tidens förändringar. I denna ständiga rörelse står våra myndigheter stadigt, som ljusfyrar som inte bara pekar ut vägen utan också ­formar den. De är mer än bara upp­sättningar av regler, de är arkitekterna av den struktur inom vilken våra företag verkar. Men i detta sammanhang kan man undra om de lyssnar tillräckligt?

Företagarna har nu släppt sin elfte upplaga av Myndighetsranking (https://www.foretagarna.se/politik-paverkan/rapporter/2023/myndighetsranking-2023/). Och jag kan inte låta bli att känna en blandning av optimism och förväntan: saker och ting förbättras och förändras i positiv riktning!

Det är inspirerande att se en institution som Skatteverket stå starkt med ett betyg på 4,0 i Service och bemötande. Ett tydligt bevis på att en så stor och ­betydande myndighet för varje ­företagare kan lyssna, lära och leda med exempel. Bolagsverkets visar också att det finns en förståelse för att service är nyckeln till att stärka bandet med våra företagare.

Med det finns så klart skuggor i detta ljus. Migrationsverkets betyg, även om det uppvisar en blygsam förbättring, är en kraftig påminnelse om att arbete återstår. Varje minut en företagare spenderar på att kämpa mot byråkratins kvarnstenar är en förlorad minut från att verkligen skapa värde.

Den här dansen mellan företag och myndigheter handlar inte bara om ekonomi som många kan tro, utan det är själva verket grundförutsättningen för vår välfärd i vårt land. Våra småföretag är inte bara business och affärer, de är förkroppsligandet av drömmar, hårt arbete och framtidens löften om utveckling och en bättre framtid för vårt avlånga land.

Rankningens är så mycket mer än bara siffror och statistik de är berättelser av mänsklig strävan, hängivenhet och ibland av frustration. De påminner oss om att det alltid finns utrymme för ­utveckling, för lärande, för att sträva efter det bästa.

När företagare stöter på myndigheter, borde det inte finnas motsättningar. Det bör vara ett möte av partnerskap, av ­gemensamma mål och visioner. Jag hoppas att dessa rankningar fort­sätter att visa positiva trender, ser jag fram emot en framtid där Sveriges företagare och dess myndigheter inte bara sam­existerar, utan kan blomstra ­tillsammans. 

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 9 – 2023

Robert Wallin
Bitr. Regionchef, Företagarna Östergötland

Robert

Tillbaka till krönikor